Zamknij

Działalność badawczo-rozwojowa. Przykłady nieoczywiste

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Działalność badawczo-rozwojowa. Przykłady nieoczywiste
Baza wiedzy
4 listopada, 2021

Warunkiem skorzystania z ulgi na badania i rozwój (ulgi B+R) jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i ponoszenie z tego tytułu kosztów kwalifikowanych. Tymczasem z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, czym jest działalność B+R. Jej prawidłowe i pełne zidentyfikowanie pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności podatkowych.
Poniżej prezentujemy przykłady projektów badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych możliwych do rozliczenia w ramach ulgi B+R.

Zmiana procesu technologicznego

Firma z branży motoryzacyjnej zajmuje się tworzeniem elementów metalowych wykorzystywanych w samochodach (prowadnice, dźwignie, zaczepy itd.). W ramach swojej standardowej działalności wykonuje produkcję wielkoseryjną (setki tysięcy sztuk) zgodnie ze szczegółową specyfikacją klienta.

W niektórych przypadkach wymagania zleceniodawcy są na tyle skomplikowane, że spółka zmuszona jest do opracowania dedykowanego procesu technologicznego, aby móc wytwarzać produkty zgodnie z dostarczoną specyfikacją. Prace te obejmują między innymi zmianę layoutu linii technologicznej, przeprogramowanie urządzeń, przeprowadzenie testów w krótkich, a potem długich seriach. Każdorazowo wykonane prototypy wysyłane są do klienta w celu weryfikacji, czy spełniają wymagania. Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem technologii uruchamiana jest produkcja seryjna.
Działalnością B+R jest: opracowanie layoutu linii technologicznej, opracowanie założeń procesu, przeprogramowanie urządzeń w celu wytworzenia niestandardowego produktu, produkcja partii pilotażowej, modyfikacja koncepcji opracowanego procesu po weryfikacji klienta.

Działalnością B+R nie jest: uruchomienie produkcji seryjnej, realizacja zlecenia klienta, które nie wymaga modyfikacji oferowanych produktów; realizacja zamówienia od klienta, który wraz ze specyfikacją produktu dostarcza opracowany proces technologiczny.

Koszty kwalifikowane możliwe do rozliczenia w ramach opisanej działalności B+R:

 • koszty osobowe pracowników opracowujących poszczególne etapy procesu technologicznego,
 • koszty osobowe pracowników produkcyjnych realizujących etap wytworzenia partii pilotażowej,
 • koszty materiałów i surowców rzeczywiście zużytych na wykonanie partii pilotażowej,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części czasu wykorzystanego do projektu B+R.

 

Testowanie zamienników surowców

Firma produkuje jachty żaglowe. W swoim portfolio ma kilka modeli jachtów, które tworzy na zamówienie klienta. W momencie, gdy takie zamówienie się pojawia, ustalane są dokładne szczegóły techniczne statku (wyposażenie, osprzęt itd.) i jest on wykonywany zgodnie ze specyfikacją.

W związku z tym, że producent jednego z kluczowych surowców (żywica epoksydowa) zakończył jego produkcję, spółka była zmuszona znaleźć zamiennik o podobnych właściwościach, pozwalający uzyskać takie same rezultaty produkcyjne. Przeprowadzono szereg testów żywic w warunkach laboratoryjnych oraz w skali półtechnicznej. Po wyłonieniu najlepszego zamiennika wykonano prototypowy jacht przy wykorzystaniu nowej żywicy.

Była to zmiana procesowa obarczona wysokim ryzykiem. Mimo to firma z sukcesem przeprowadziła projekt związany z opracowaniem procesu wykorzystującego inny surowiec.
Działalnością B+R jest: przeprowadzenie testów dostępnych na rynku surowców w skali laboratoryjnej, przeprowadzenie testów w skali półtechnicznej, wykonanie badań partii próbnych w celu weryfikacji osiągnięcia zakładanych parametrów przy zastosowaniu nowego surowca, optymalizacja receptur mająca na celu uzyskanie lepszych właściwości produktów lub usprawnienie procesu produkcyjnego (np. mniejsza ilość zużywanych surowców).

Działalnością B+R nie jest: rutynowa i okresowa zmiana surowców bez konieczności weryfikacji oraz wykonania pracy twórczej przez pracowników, kontrola jakości produktów w produkcji seryjnej.

Koszty kwalifikowane możliwe do rozliczenia w ramach opisanej działalności B+R:

 • koszty osobowe pracowników opracowujących receptury z zastosowaniem nowych surowców,
 • koszty osobowe pracowników produkcyjnych realizujących etap weryfikacji założeń w skali półtechnicznej,
 • koszty materiałów i surowców rzeczywiście zużytych w testach,
 • koszty zakupionego szkła laboratoryjnego, wyposażenia laboratorium,
 • koszty usługi wykorzystania aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do przeprowadzenia testów/ badań/ analiz,
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych od jednostek naukowych, którym została zlecona analiza/ badania,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części czasu wykorzystanego do projektu B+R.

 

Opracowanie nowego procesu technologicznego

Firma zajmuje się produkcją odzieży ze specjalnego materiału. Dotychczas odpady poprodukcyjne sprzedawała do partnerów zajmujących się ich przetwarzaniem. W związku z wprowadzeniem zmian prawnych zniknęła możliwość prowadzenia takiej sprzedaży i spółka była zmuszona płacić za utylizację odpadów poprodukcyjnych. Podjęła zatem próbę opracowania procesu przetwarzania tych odpadów wewnętrznie, aby wykorzystać je w innych obszarach prowadzonej działalności.

W ramach projektu mającego na celu opracowanie procesu przetwarzania odpadów produkcyjnych przeprowadzono szereg analiz i symulacji, które pozwoliły na opracowanie poszczególnych etapów procesu technologicznego. Dzięki temu możliwe stało się ponowne wykorzystanie przetworzonych odpadów, które będą stanowić surowiec do produkcji nowych wyrobów.

Firma przeprowadziła próby uzyskanego odpadu w skali laboratoryjnej, na podstawie których opracowała nowe rozwiązanie ich wykorzystania. W ramach projektu wydzielono w części hali produkcyjnej pomieszczenie na zainstalowanie zakupionych maszyn i urządzeń tworzących opracowaną linię. Montaż zlecono firmie zewnętrznej.
Działalnością B+R jest: opracowanie koncepcji technologii przetwarzania odpadów produkcyjnych, próby związane z opracowaniem zastosowania otrzymanych odpadów, przeprowadzenie prób pilotażowych na nowej linii w celu zweryfikowania poprawności założeń.

Działalnością B+R nie jest: usługa montażu, zakup urządzeń i maszyn.

Koszty kwalifikowane możliwe do rozliczenia w ramach opisanej działalności B+R:

 • koszty osobowe pracowników przeprowadzających analizy, symulacje, obliczenia warunków procesowych i opracowujących poszczególne etapy procesu technologicznego,
 • koszty osobowe pracowników produkcyjnych realizujących etap rozruchu instalacji pilotażowej,
 • koszty materiałów i surowców rzeczywiście zużytych na opracowanie nowego zastosowania odpadów (bez kosztu odpadów stanowiących surowiec tego procesu),
 • koszty zakupionego szkła laboratoryjnego, wyposażenia laboratorium,
 • koszty usługi wykorzystania aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do przeprowadzenia testów/ badań/ analiz przetworzonego odpadu,
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych od jednostek naukowych, którym została zlecona analiza/ badania,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części czasu wykorzystanego do projektu B+R.

Autor: Magdalena Gołota, Konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *