Zamknij

Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową
Baza wiedzy
17 listopada, 2020

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2020 r., za działalność badawczo-rozwojową można uznać fazę rozpoczęcia produkcji (partia próbna), w której adaptowane są nowe rozwiązania. Czynności podejmowane na tym etapie są nakierowane na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.
 

Przedsiębiorstwo wytwarzające komponenty i produkty dla branży motoryzacyjnej wystąpiło do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności działań pod kątem spełniania definicji działalności badawczo-rozwojowej dla czterech początkowych etapów produkcji Dyrektor KIS zakwalifikował do działalności B+R fazy od pierwszej do trzeciej z wyeliminowaniem czwartej (0111-KDIB1-3.4010.58.2020.2.MMU).
 

Etapy produkcyjne w branży motoryzacyjnej

Faza pierwsza polega na przygotowaniu koncepcji wyrobu. Rezultat tych prac ma charakter wstępny oraz obrazuje produkt teoretycznie możliwy do uzyskania.

Faza druga to etap rozwoju produktu oraz procesu produkcyjnego. Działania skupiają się na projektowaniu produktu, budowie prototypu, testowaniu konstrukcji.

W fazie trzeciej buduje się produkty w docelowych procesach produkcyjnych, dokonuje odbioru maszyn i urządzeń oraz przeprowadza się próby technologiczne, z których pobierane są próbki następnie poddawane testom. Dochodzi również do wdrażania zmian na podstawie wyników analiz i zatwierdzenia procesu produkcyjnego.

Faza czwarta to etap rozwoju produktu i adaptacji nowych rozwiązań w procesie produkcyjnym poprzez próbną produkcję. W tej części dokonywane są korekty w konstrukcjach do momentu uzyskania planowanych wskaźników produkcji.

W fazie piątej ma miejsce proces produkcji seryjnej.
 

Faza produkcji to również wyzwania badawcze

Wnioskodawca odwołał się od decyzji Dyrektora KIS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Stał na stanowisku, że w zakwestionowanej czwartej fazie produkcji adaptuje się nowe rozwiązania, dokonuje wielu korekt w procesie lub konstrukcji aż do momentu uzyskania planowanych wskaźników w zakresie jakości, ilości i produktywności. Prace te nie są prowadzone na schematach lub w sposób automatyczny i mają charakter badawczo-rozwojowy.

Zgodnie z postanowieniem sądu działania wnioskodawcy mają na celu opracowanie nowych oraz rozwój istniejących produktów i procesów, a także wprowadzenie istotnych i innowacyjnych ulepszeń dla stosowanych produktów i procesów technologicznych. W ocenie sądu na nierutynowy charakter prowadzonej działalności wskazuje fakt, iż w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych pracownicy stają przed zagadnieniami badawczymi.

Zdaniem sądu realizowane prace mają zindywidualizowany charakter, ponieważ są przygotowywane na potrzeby danego klienta. Nie charakteryzują się naśladownictwem, lecz mają na celu wprowadzanie istotnych zmian w istniejących produktach oraz procesach. Ponadto prace nie mają incydentalnego charakteru, lecz wykonywane są w systematyczny sposób.
 

Komentarz eksperta

Należy zwrócić uwagę na niespójność linii interpretacyjnej KIS w tym zakresie. Istnieją interpretacje indywidualne, które kwalifikują etap próbnej produkcji jako działalność rozwojową zgodnie z definicją zawartą w ustawie. Niestety zdarzają się również interpretacje, które tego etapu nie kwalifikują. Należy mieć nadzieję, że powyższy wyrok ustali jasne kryteria, do których przedsiębiorcy będą mogli się odwoływać – stwierdza Paweł Perzyński, ekspert ds. ulgi B+R w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska.
 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2020 r.

I SA/Po 51/20

orzeczenie nieprawomocne

Autor: Monika Gomółka, Młodszy konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *