Zamknij

Jak sfinansować zakup robota?

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Jak sfinansować zakup robota?
Baza wiedzy
16 marca, 2022

Ulga badawczo-rozwojowa oraz nowa ulga na robotyzację stanowią rozwiązania komplementarne, które umożliwiają uzyskanie finansowania na zakup robotów przemysłowych. Zwiększenie robotyzacji produkcji to jeden z ważniejszych celów polskiej gospodarki, dzięki czemu będzie mogła być bardziej konkurencyjna i nowoczesna.

 
Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) Polska ma dość niski współczynnik robotyzacji rozumiany jako liczba robotów przypadających na 10 tys. pracowników. W 2021 r. wyniósł on 52.

Robotyzacja w Polsce

17000
zainstalowanych robotów w Polsce
52
roboty przypadają na 10 tys. pracowników
2100
instalacji robotów w 2020 r.

Ulga robotyzacyjna ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w robotyzację dzięki możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jeśli firma prowadzi także działania badawczo-rozwojowe (czyli wprowadza nowe lub ulepsza dotychczasowe produkty, procesy czy usługi), może skorzystać z obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R. Umożliwia ona odliczenie od podatku dochodowego 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym od roku podatkowego 2022 odliczenie kosztów osobowych wyniesie aż 200%.

Dzięki skorzystaniu zarówno z ulgi badawczo-rozwojowej, jak i ulgi robotyzacyjnej możliwe korzyści finansowe zostaną zwielokrotnione. Przyjrzyjmy się przykładowi.
 

Case study

Firma z sektora MŚP, będąca płatnikiem CIT 19%, decyduje się na:

  • zakup dwóch robotów przemysłowych wraz z osprzętem za 850 tys. zł,
  • instalację stanowiska i niezbędnego oprogramowania za 100 tys. zł,
  • szkolenia dla pracowników za 50 tys. zł.

Oszczędności dzięki uldze robotyzacyjnej

Firma ma możliwość doliczenia do kosztów uzyskania przychodu łącznej kwoty 500 tys. zł (50% poniesionych kosztów kwalifikowanych). Całkowite oszczędności wyniosą 95 tys. zł w latach 2022-2027.


 

Oszczędności dzięki uldze B+R

Załóżmy, że firma dodatkowo prowadzi działalność badawczo-rozwojową i rocznie ponosi:

  • 1 mln zł kosztów osobowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową,
  • 0,5 mln zł pozostałych kosztów kwalifikowanych B+R.

Łączna wartość odliczenia w ramach ulgi B+R za lata 2016-2021 wyniesie 1,358 mln zł. Dzięki zmianom wprowadzonym w uldze B+R, rozliczając koszty poniesione w roku podatkowym 2022, przedsiębiorstwo będzie mogło odliczyć 200% kosztów osobowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. To przełoży się na oszczędności w budżecie 2023 w wysokości 475 tys. zł.
 

Łączna wartość oszczędności

Dzięki wykorzystaniu ulgi na robotyzację i ulgi badawczo-rozwojowej firma może zasilić swój budżet o dodatkowe środki w wysokości 1,92 mln zł, które sfinansują zakup robota przemysłowego. Pozostałe oszczędności, które wynoszą 920 tys. zł, mogą zostać wykorzystane w ramach kolejnych inwestycji w robotyzację.

1,83
mln zł z odliczenia ulgi B+R za lata 2016-2022
95 tys.
zł z odliczenia ulgi na robotyzację w latach 2022-2027
1,92
mln zł łącznych oszczędności dzięki obu ulgom

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *