Zamknij

Ulga B+R w branży IT tylko dla umów o pracę

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ulga B+R w branży IT tylko dla umów o pracę
Baza wiedzy
5 listopada, 2020

Nawet jeśli firma działająca w branży IT prowadzi działalność potencjalnie kwalifikowaną jako prace rozwojowe, nie może rozliczyć ulgi badawczo-rozwojowej, jeśli prace te są realizowane przez osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

 
Spółka prowadzi działalność typu fin-tech polegającą na wytworzeniu, rozwoju oraz utrzymaniu produktu. Realizowane prace dzielą się na dwa obszary. Pierwszy z nich dotyczy wytworzenia oprogramowania, zaś drugi – wdrożenia oraz utrzymania systemu. W ramach drugiego obszaru firma tworzy nowe funkcjonalności, wprowadza zmiany w kodzie programu oraz jego aktualizacje podczas korygowania błędów w zakresie zgłoszonym przez zamawiającego.

Spółka współpracuje ze specjalistami w zakresie tworzenia oprogramowania na podstawie umów zlecenia oraz z przedsiębiorcami nie będącymi jednocześnie jednostkami naukowymi na podstawie umów o współpracę. Tym samym nie zatrudnia pracowników oddelegowanych do działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy o pracę.
 

Umowy cywilnoprawne nie podlegają uldze B+R

Spółka prowadzi ewidencję, która daje możliwość wyodrębnienia kosztów ponoszonych na realizację działalności dotyczącej tworzenia oraz ulepszania programów. Ponoszone koszty dotyczą wynagrodzeń za usługi świadczone przez osoby współpracujące z wnioskodawcą na podstawie umów zlecenia lub umów o współpracę. Jednocześnie firm posiada wszelkie prawa do wytworzonych technologii informatycznych oraz oprogramowania. W związku z tym skierowała zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy na tej podstawie przysługuje jej możliwość skorzystania z ulgi B+R.

Z interpretacji wynika, że skoro prace realizowane są przez osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, można je zakwalifikować jedynie jako prace wspomagające tworzenie, rozwijanie oraz ulepszanie oprogramowania, a nie samo realizowanie prac badawczo-rozwojowych. Tym samym wnioskodawcy nie przysługuje prawo do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej kosztów osobowych z uwagi na tę formę współpracy, mimo że posiada wszystkie autorskie prawa majątkowe w stosunku do wytworzonego, rozwiniętego oraz ulepszonego oprogramowania.
 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP2-1.4010.146.2020.3.MR

Autor: Filip Kozłowski, Młodszy Konsultant w Dziale Innowacji, Ulg i Dotacji
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *