Zamknij

Ulga B+R w nowej odsłonie – część I

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ulga B+R w nowej odsłonie – część I
Baza wiedzy
1 grudnia, 2017

24 listopada 2017 roku została uchwalona tzw. duża ustawa o innowacyjności. Większość z wprowadzonych zmian sprawia, że ulga podatkowa na B+R będzie jeszcze bardziej atrakcyjna i dostępna dla przedsiębiorców. Zmiana ustawodawstwa wynika z zobowiązania Polski do zwiększenia nakładów na badania i rozwój do 1,7 proc. PKB do 2020 roku.
Konsultacje dotyczące tego projektu trwały od maja 2017 roku i miały na celu stworzenie otoczenia prawnego zachęcającego przedsiębiorstwa do inwestowania w działalność b+r. W krajach zachodnich ulga na badania i rozwój stanowi integralny element strategii rozwoju innowacyjnej gospodarki. W Polsce ulga na B+R z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami nowelizacji, w 2018 roku ulga na innowację ma być się jeszcze bardziej przystępna i dać przedsiębiorcom większe możliwości odliczeń. Zmiany obejmują kilka kluczowych obszarów:

 

Zwiększenie poziomu wartości odliczenia

Ulga badawczo rozwojowa weszła do polskiego systemu prawnego w 2016 roku. Pozwalała wtedy na odliczenie 30 proc. kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działań badawczo rozwojowych oraz, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, 20 lub 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. Stawka 20 proc. dotyczyła małych i średnich przedsiębiorców. Duże firmy natomiast mogły odliczyć tylko 10 proc. tych kosztów. Pod koniec 2016 roku uchwalono małą ustawę o innowacyjności.

Zwiększyła ona odliczenie do 50 proc. kosztów pracowniczych oraz odpowiednio 50 oraz 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. Nowelizacja ustawy sprawia, że ulga podatkowa na B+R staje się jeszcze bardziej korzystna. Nowe przepisy znoszą podział na koszty osobowe i „pozostałe”, dając wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od ich wielkości, możliwość odliczenia 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z tzw. dużą ustawą o innowacyjności, ulga B+R w Polsce osiągnęła poziom zachęt podatkowych obowiązujących w Czechach.

Zakładając taki sam poziom wydatków na B+R i stawki CIT 19 proc., przedsiębiorca, według nowych przepisów, zaoszczędzi ponad czterokrotnie większą kwotę w porównaniu do odliczeń, jakie były możliwe w 2016 roku.

 

Koszty kwalifikowane

Wprowadzone zmiany sprawiają, że ulga na innowacje staje się bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo rozwojowego. Mali i średni przedsiębiorcy posiadający taki status mogą odliczyć do 150 proc. kosztów kwalifikowanych, takich jak:

  • koszty osobowe,
  • koszty materiałów i surowców,
  • koszty sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym,
  • koszty współpracy z jednostkami naukowymi i innymi podmiotami,
  • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
  • koszty uzyskania praw ochrony intelektualnej,
  • koszty amortyzacji budynków, budowli, i lokali stanowiących odrębną własność oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w pracach badawczo rozwojowych.

Jednakże odliczenie z tytułu amortyzacji budynków, budowli i lokali oraz z tytułu współpracy z podmiotami innymi niż jednostki naukowe nie mogą przekraczać 10 proc. przychodów CBR. Duża firma o statusie CBR może odliczyć 100 proc. kosztów praw ochrony intelektualnej, a MŚP aż 150 proc.

Pokaż komentarze

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *