Zamknij

Wyzwania CEO: zarządzanie ryzykiem

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Wyzwania CEO: zarządzanie ryzykiem
Baza wiedzy
2 lutego, 2021

Innowacje mogą być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie ma innowacyjności bez ryzyka. Wynika to z wysokich kosztów takich działań i częstych niepowodzeń przy wdrażaniu projektów innowacyjnych. Tylko niewielka część projektów B+R kończy się komercjalizacją. Może się też okazać, że wdrożona innowacja nie spełnia założonych norm, oczekiwań nabywców na rynku i w konsekwencji staje się przyczyną strat finansowych w firmie.
 

Zarządzanie działalnością innowacyjną wiąże się z ciągłym podejmowaniem decyzji, które obarczone są wysoką niepewnością. Wśród firm ankietowanych przez Ayming 52 proc. deklaruje wysoką skłonność do podejmowania ryzyka przy prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych. Jednocześnie 43 proc. przyznaje się do ostrożności w tym zakresie. Wśród firm o większej skłonności do ryzyka przeważają te, które posiadają własną komórkę B+R (58 proc.). Przedsiębiorstwa z polskim kapitałem częściej deklarują wysoką skłonność do ryzyka (59 proc.) niż te z kapitałem zagranicznym (38 proc.).


 

Rola CEO

Przedsiębiorstwa często nie podejmują ryzykownych działań z obawy przed stratą finansową. Takie podejście dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się mniejszym zasobem wiedzy eksperckiej oraz mniejszą zdolnością do minimalizowania ryzyka. Na fakt, iż koszty podjęcia działalności B+R mogą przewyższać potencjalne zyski, wskazuje 18 proc. badanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tymczasem prawdziwym ryzykiem biznesowym nie jest realizowanie projektów innowacyjnych, a ich kompletne zaniechanie, co może doprowadzić do osłabienia pozycji konkurencyjnej firmy.

Punktem wyjścia do prowadzenia działalności innowacyjnej jest akceptacja ryzyka i przyzwolenie na popełnianie błędów. Bez akceptowania niepowodzeń nie ma szans na ulepszanie dotychczasowych działań, a w dalszej perspektywie – wypracowanie innowacyjnych rozwiązań. Wyzwaniem dla CEO jest więc stworzenie we współpracy z kadrą zarządzającą takiej kultury innowacyjnej, która będzie sprzyjać wdrażaniu nowych pomysłów.

Równie ważna jest odpowiednia ocena ryzyka projektów innowacyjnych. Takie ryzyko rozpatruje się pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków, jakie może przynieść. Konieczna jest identyfikacja wszystkich źródeł ryzyka – od tych związanych bezpośrednio z działalnością firmy (np. ryzyko finansowe czy produkcyjne), przez ryzyko rynkowe (np. działania konkurencji, kondycja branży), aż po te wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych (np. koniunktura gospodarcza czy zmiany w przepisach podatkowych).

Trudność może stanowić określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i potencjalnych konsekwencji, zwłaszcza że taka ocena najczęściej bazuje na własnych doświadczeniach i przypuszczeniach, a nie na pewnych informacjach. Wyzwaniem dla CEO i kadry zarządzającej jest też ustalenie reakcji i sposobów działania w odpowiedzi na wystąpienie zidentyfikowanych zagrożeń.
 

Niepewność innowacji

Tylko wśród 12 proc. ankietowanych firm wszystkie podejmowane projekty kończyły się sukcesem. Dużo częściej dochodziło do niepowodzeń, które są wpisane w działalność innowacyjną. Najwięcej badanych (35 proc.) zadeklarowało, że sukces dotyczył od 50 do 74 proc. projektów B+R. Tym samym nie należy wymagać, aby wszystkie podejmowane działania miały szybki i pozytywny efekt. Prowadzenie działalności innowacyjnej jest procesem długotrwałym i obarczonym dużą dozą niepewności.

Z raportu Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw przygotowanego przez PARP
wynika, że firmy w Polsce ostrożnie podejmują ryzyko wprowadzenia produktu lub usługi na rynek po raz pierwszy. Preferują korzystanie z rozwiązań sprawdzonych, wdrożonych z sukcesem przez innych. I to pomimo, iż dostępne analizy wskazują na pozytywne efekty wdrażania nowego produktu czy usługi. Firma osiąga wówczas nie tylko wyższy zysk netto i wzrost sprzedaży, ale też wyższą konkurencyjność.
 

Czynniki sukcesu

  •  stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej akceptacji ryzyka i pozwalającej na popełnianie błędów
  • szczegółowa ocena ryzyka projektów innowacyjnych – źródeł ryzyka, prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych skutków
  • opracowanie sposobów działania w przypadku wystąpienia ryzyka
  • wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem i monitorowanie jej realizacji

WIĘCEJ W RAPORCIE

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *