Zamknij

Międzynarodowy Barometr Innowacji 2021

download
Cover image - Międzynarodowy Barometr Innowacji 2021

Drugi doroczny Międzynarodowy Barometr Innowacji Ayming omawia rosnącą złożoność w prowadzeniu działań innowacyjnych na tle globalnej pandemii.

Aby opracować Barometr, przeprowadziliśmy szczegółowe badanie wśród 330 starszych specjalistów ds. badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, członków wyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm w 13 krajach: Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Nasze analizy pokazują, że innowacje nadal mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm, ale Covid-19 stanowi prawdziwy punkt zwrotny. Przede wszystkim doprowadził do zmniejszenia budżetów na B+R, ale równie dobrze może stanowić katalizator innowacji.

Kluczowe wnioski

  • oczekiwania dotyczące wzrostu budżetów na działania B+R spadły o 12% w porównaniu z zeszłym rokiem, co jest symptomem Covid-19,
  • technologia jest najważniejszą siłą napędową innowacji, na co wskazało 39% respondentów,
  • rozwija się outsourcing, a wykorzystanie zewnętrznych zasobów prywatnych wzrosło z 35 do 48%,
  • finansowanie innowacji przybiera zróżnicowaną formę; crowfunding wzrósł o 17%, a finansowanie kapitałowe/dłużne o 6%
  • 55% ankietowanych za motywator przy planowaniu wydatków B+R uznaje dostęp do ulg podatkowych

Porównaj tegoroczne wyniki z zeszłorocznym Barometrem.