Zamknij

Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023

Pobierz
Cover image - Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023

Czwarty doroczny Międzynarodowy Barometr Innowacji omawia taktyki prowadzenia działań innowacyjnych w obliczu kryzysu energetycznego.

Aby opracować Barometr, przeprowadziliśmy szczegółowe badanie wśród 846 starszych specjalistów ds. badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, członków wyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm w 17 krajach: Belgii, Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Singapurze, Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Nasze analizy stanowią przegląd najważniejszych trendów innowacyjnych na świecie. Zawierają również informacje na temat sposobu, w jaki firmy finansują projekty badawczo-rozwojowe, oraz wpływu obecnego kryzysu energetycznego na zdolność przedsiębiorstw do bycia innowacyjnymi.

Kluczowe wnioski

  • 75% respondentów uważa, że ich organizacja podejmuje wystarczająco dużo działań innowacyjnych (w 2021 r. odpowiedziało tak 71%)
  • głównym czynnikiem napędzającym strategie badawczo-rozwojowe firm są trendy długoterminowe oraz przyszłe zapotrzebowanie rynku
  • zdaniem 50% ankietowanych inflacja będzie miała negatywny wpływ na wysokość ich budżetów B+R
  • 57% przedsiębiorstw opiera swoje działania innowacyjne na własnych zasobach B+R
  • wzrost kosztów energii wpływa na rentowność biznesu u 72% respondentów

Porównaj tegoroczne wyniki z zeszłorocznym Barometrem.