Zamknij

Prawie 30 mln na poprawę koniunktury w woj. mazowieckim

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Prawie 30 mln na poprawę koniunktury w woj. mazowieckim
Komunikaty prasowe
20 stycznia, 2023

Na początku bieżącego roku uruchomiony został nabór w konkursie „Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Program ten jest szansą na wsparcie najbardziej narażonych na negatywne skutki wzrostu kosztów prowadzenia biznesu firm z sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie mazowieckim.  

Głównym założeniem konkursu jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R.  W konsekwencji, ma to przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia i trwały rozwój firm. Do konkursu kwalifikowane są podmioty, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dostępne środki na projekty to 29,6 mln zł.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w III kwartale 2022 roku co trzecie przedsiębiorstwo ogłaszające upadłość miało swoją siedzibę w województwie mazowieckim. Największy odsetek upadłych podmiotów stanowiły firmy produkcyjne. Dodatkowe środki na planowane w nowym roku inwestycje to duża szansa na poprawę koniunktury regionu, a także pobudzenie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – komentuje Maria Leszczyńska, Manager ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Dostęp do środków publicznych, co pokazują wyniki najnowszego badania Grupy Ayming „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023” to dla przedsiębiorców w Polsce główny bodziec do zainteresowania się działaniami badawczo-rozwojowymi (59%). Początek nowego roku staje się zatem dogodnym terminem nie tylko na planowanie nowych inwestycji, ale także pozyskiwanie dostępnych instrumentów do ich sfinansowania – dodaje ekspertka.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na realizację takich projektów jak rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Do programu kwalifikować mają się również działania związane z realizacją zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmianami w zakresie sposobu świadczenia usług czy wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej. Uprawniony do finansowania projekt musi zostać zakończony do końca bieżącego roku. Nabór wniosków potrwa tylko do 23 stycznia br.

Program „Innowacje w MŚP…” nie jest jedyną szansą dla firm na pozyskanie finansowego wsparcia rozwoju działalności.

W końcówce roku 2022, do informacji publicznej podana została informacja o planowanym na koniec I kwartału  starcie naborów do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. FENG to kolejna  szansa na dodatkowe inwestycje dla podmiotów z sektora MŚP, które są szczególnie narażone na negatywny wpływ wzrastających kosztów prowadzenia biznesów i cięcia budżetowe – komentuje Maria Leszczyńska.

 Konkurs w ramach RPO to zatem dopiero początek strumienia dotacyjnego, który ma popłynąć do przedsiębiorców w bieżącym roku. W tym kontekście warto wspomnieć o programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), do którego niedawno opublikowany został tzw. Szczegółowy Opis Priorytetów.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *