Zamknij

Raportowanie niefinansowe zgodne z CSRD

Home > Analizy i aktualności > Uncategorised > Raportowanie niefinansowe zgodne z CSRD
Uncategorised
13 maja, 2023

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane z m.in. zmianami klimatycznymi, w 2017 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę NFRD, mającą na celu zwiększenie transparentności w zakresie działań środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w dużych przedsiębiorstwach.

Od 2024 roku, w celu ujednolicenia i podniesienia jakości raportów, dyrektywa NFRD zostanie zastąpiona przez dyrektywę CSRD

Nowe przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie liczby firm raportujących swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także zapewnienie większej porównywalności tych informacji na poziomie europejskim. Wprowadzony harmonogram przewiduje stopniowe włączanie kolejnych grup firm w obowiązek raportowania. Co więcej, wpływ tych regulacji będzie miał zasięg daleko poza pierwotnie objęte nimi przedsiębiorstwa. Firmy, które zostaną objęte nowymi przepisami, będą oczekiwały od swoich dostawców przestrzegania określonych standardów, co w konsekwencji spowoduje rozprzestrzenianie się tych wymogów na cały rynek.

Wkrótce wdrożenie raportowania ESG stanie się więc obligatoryjne dla dużej części rynku


Dyrektywa CSRD kogo dotyczy i od kiedy?

Firmy 500+ 

Podlegające NFRD i spełniające jedno z dwóch kryteriów: 20M EUR w bilansie lub 40M EUR przychodów.

Rok obrachunkowy: 2024

Rok raportowy: 2025

Firmy 250+

Niepodlegające NFRD, spełniające jedno z dwóch kryteriów: 20M EUR w bilansie lub 40M EUR przychodów.

Rok obrachunkowy: 2025

Rok raportowy: 2026

MŚP

Notowane na giełdzie, które spełniają dwa z trzech kryteriów: >10 pracowników, bilans 350 tys. EUR lub obrót 700 tys. EUR. Instytucje kredytowe.

Rok obrachunkowy: 2026

Rok raportowy: 2027


Czym jest ESG?

ESG to skrót od trzech kluczowych czynników oceny pozafinansowej przedsiębiorstw: Środowisko (E – Environment), Społeczna odpowiedzialność (S – Social) oraz Ład korporacyjny (G – Governance).

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania społeczności, akcjonariuszy i inwestorów, coraz więcej krajów wprowadza obowiązek raportowania ESG. Nawet firmy nieobjęte wymogami widzą w tym wartość, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Czy wdrażać ESG w firmie? 10 razy TAK! 

1. Wymogi regulacyjne

Zgodnie z Europejską Dyrektywą CSRD, już od 1.01.2024 r. firmy są zobligowane do sporządzania raportów niefinansowych na nowych, bardziej rygorystycznych, zasadach.

2. Finansowanie i inwestorzy

 Banki i fundusze inwestycyjne oceniają klientów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Firmy, które nie spełniają kryteriów ESG, mają coraz większe problemy z pozyskaniem finansowania z banku. Z kolei inwestorzy coraz częściej wybierają do portfela podmioty w oparciu o ratingi ESG.

3. Przetargi i finansowanie publiczne

 Udział w przetargach czy ubieganie się o finansowanie publiczne coraz częściej wymaga od firm spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania społecznego i środowiskowego.

4. Oszczędzanie energii i zasobów

Przy rosnących kosztach energii i spadku dostępności zasobów, optymalne zarządzanie tym obszarem przynosi realne korzyści ekonomiczne.

5. Redukcja ryzyka

W ESG uwzględnia się wiele ryzyk, m.in. fizycznych, regulacyjnych, technologicznych czy wizerunkowych. Zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy.

 6. Weryfikacja łańcucha wartości

Mierzenie, kontrolowanie i ulepszanie wpływu łańcucha wartości firmy na środowisko i społeczeństwo jest konieczne dla zachowania konkurencyjności biznesu.

7. Wzmocnienie marki pracodawcy

Zaangażowane społecznie organizacje przyciągają do siebie top talenty z rynku i zatrzymują najlepszych pracowników.

8. Reputacja firmy

Walka ze zmianami klimatycznymi, polityka ochrony środowiska i zobowiązania społeczne biznesu to tematy cieszące się dużym zainteresowaniem i podlegające ciągłej ocenie opinii publicznej.

9. Etyka

 Zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi jest moralnym obowiązkiem przedsiębiorstw.

10. Pozytywny wpływ

Działania na rzecz klimatu, środowiska i społeczeństwa przestały być opcjonalne. Przyszłość należy do tych, którzy wiedzą jak zapewnić zrównoważony rozwój swojego biznesu.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *