Zamknij

Brexit i co dalej? Kwestie celne i podatkowe

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Brexit i co dalej? Kwestie celne i podatkowe
Aktualności
5 lutego, 2019

Świat polityczny, finansowy i podatkowy w najbliższych miesiącach opanuje jedno słowo – „Brexit”. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będzie miało olbrzymi wpływ na gospodarkę europejską, migrację ludności, gospodarkę wewnętrzną Zjednoczonego Królestwa (szacowany jest spadek PKB w ciągu kolejnych 15 lat o 9,3%), a nawet na nastroje wewnątrzwspólnotowe. Dla przedsiębiorców najistotniejsze zmiany dotyczą kwestii celnych i podatkowych.

 

W ciągu ponad dwóch lat negocjacji debatowano nad różnymi scenariuszami dotyczącymi zmian w przepływie towarów i usług po Brexicie. Zakładano odpowiednie okresy przejściowe dla przedsiębiorców, które po kolejnych analizach wciąż wydłużano, aby zapewnić czas na przygotowanie się do nowej podatkowej rzeczywistości. Niestety, ostatnie informacje wskazują, iż może dojść do tzw. no-deal Brexit. To sytuacja, w której 29 marca 2019 r. o 23:00 czasu brytyjskiego nastąpi całkowita zmiana procesu oraz sposobu opodatkowania transakcji pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi państwami UE.

Zmiany w przypadku no-deal Brexit

Brytyjskie organy podatkowe potwierdzają, że pomimo Brexitu Wielka Brytania będzie nadal mieć system VAT, a rząd zamierza utrzymać procedury podatku VAT możliwie jak najbardziej zbliżone do dotychczasowych. Mimo to pod koniec stycznia HMRC (Brytyjski Urząd Podatkowy) przygotował kilka wskazówek w przypadku no-deal Brexit. Z informacji przekazanej przez HMRC bezpośrednio do Ayming UK wynika, że firmy dokonujące handlu wyłącznie w ramach wspólnoty europejskiej powinny podjąć dodatkowe działania w celu przygotowania się do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

1. Numer EORI

Teraz: Numer EORI, który nadaje Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, nie jest wymagany dla przewozu towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE. Jednak muszą go posiadać podmioty gospodarcze, które importują do wspólnoty towary spoza jej obszaru.

Po Brexicie: Od marca numer EORI będą musiały posiadać również firmy handlujące z Wielką Brytanią. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku nieposiadania brytyjskiego numeru EORI, firmy powinny jak najszybciej rozpocząć proces jego rejestracji.

2. Przemieszczenia towarów

Teraz: Wszelkie przemieszczenia towarów pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi państwami są dokonywane na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatek VAT od towarów przywiezionych z Wielkiej Brytanii rozlicza się we właściwej deklaracji VAT-7, zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego. Natomiast dla towarów dostarczanych do Wielkiej Brytanii, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku w wysokości 0%.

Po Brexicie: Podatek VAT zostanie zmieniony na podatek od importu. W takim przypadku, zgodnie z regulacjami VAT, obowiązek podatkowy rodzi się z chwilą powstania tzw. długu celnego od towarów przywożonych na teren Unii Europejskiej. Tym samym podatek trzeba będzie zapłacić już przy odprawie celnej towaru. O ile z reguły będzie możliwość odzyskania tego podatku, to trzeba będzie go od razu zapłacić. Dodatkowo, na jego zwrot firmy muszą poczekać, co może znacząco wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców dokonujących importu towarów ze Zjednoczonego Królestwa.

Dobrą wiadomością jest to, że firmy eksportujące towary do Wielkiej Brytanii będą miały możliwość zastosowania procedury uproszczonej, w której nie będą musiały płacić podatku VAT zaraz po przybyciu towarów do Wielkiej Brytanii, lecz rozliczą go później.

3. Czas transportu

Teraz: Duże firmy logistyczne, które przemieszczają towary przez kanał La Manche, mają obliczony czas transportu pojazdów z dokładnością do kilku minut.

Po Brexicie: Po zmianie regulacji podatkowych do każdej dostawy, niezależnie od środka transportu, należy doliczyć procedurę celną. Podczas ostatniej konferencji International VAT Association w październiku 2018 r., przedstawiciele firm logistycznych zapewniali, że zrobili wszystko, aby dokonać jak najsprawniejszego przepływu towarów. Jednak pomimo tych działań nie są w stanie nawet zbliżyć się w swoich szacunkach do dotychczasowego czasu dostawy.

Na kogo wpłynie Brexit?

Wielka Brytania znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów Unii Europejskiej pod względem przemieszczenia towarów z wynikiem 186,2 mln EUR wartości dostaw. Co więcej, trzema głównymi dostawcami w Europie są państwa będące jednocześnie głównymi partnerami handlowymi Wielkiej Brytanii, tj. Niemcy, Holandia i Francja. I to te kraje czeka największe handlowe zamieszanie po ewentualnym no-deal Brexit. Jeśli chodzi o branże, Brexit będzie miał największy wpływ na sektor motoryzacyjny, chemiczny, komputerowy, maszynowy i spożywczy.

Jak przygotować firmę na Brexit?

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych działań, które firmy powinny podjąć, aby przygotować się na no-deal Brexit.

1. Analiza dostaw w celu zidentyfikowania tych, które po 29 marca mogą zostać objęte procedurą celną

2. Analiza stosowanych reguł Incoterms pod kątem ich wpływu na nowe obowiązki celno-podatkowe

3. Przeprowadzenie procedury rejestracji numeru EORI

4. Wyznaczenie agenta celnego lub przygotowanie właściwego oprogramowania

5. Rejestracja w systemach celnych Ministerstwa Finansów

6. Określenie prawidłowych kodów taryfowych

7. Kontakt oraz ustalenie procedur z firmą logistyczną

8. Rozważenie rejestracji dla potrzeb VAT w Wielkiej Brytanii

9. Ustalenie, czy przepływ towarów w ramach transakcji łańcuchowych spowoduje po 29 marca konieczność rejestracji dla potrzeb podatku VAT w innych państwach członkowskich

10. Ustalenie, czy w przypadku nowych rejestracji poszczególne państwa wymagają ustanowienia przedstawiciela podatkowego

11. Weryfikacja systemów księgowych i ich modyfikacja pod kątem stosownych regulacji

12. Złożenie wniosków o zwrot podatku VAT w trybie VAT refund przed dniem 29 marca 2019 r.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *