Zamknij

Dla kogo IP Box? Nowa preferencja bez tajemnic

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Dla kogo IP Box? Nowa preferencja bez tajemnic

Ulga IP Box pozwala opodatkować preferencyjną 5-proc.  stawką podatkową CIT lub PIT dochody uzyskiwane przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wraz z ulgą na działalność badawczo-rozwojową stanowi silną zachętę dla przedsiębiorców do prowadzenia działalności innowacyjnej i komercjalizacji jej wyników.

Przepisy dotyczące ulgi IP Box zostały określone w art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.1 oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Nakładają one na podatnika szereg wymogów dotyczących dokumentowania poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów.

W praktyce ulga IP Box jest najbardziej przystępna dla przedsiębiorców zajmujących się opracowywaniem programów komputerowych i topografii układów scalonych, ponieważ nie podlegają one następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przed Urzędem Patentowym. W związku z tym duża liczba Interpretacji Indywidualnych w zakresie IP Box dotyczy właśnie wytwarzania oprogramowania i zagadnień z tym związanych.

Wątpliwości związane z IP Box

Mimo iż ulga IP Box obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r., nadal budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. To nowy, nieznany w polskim prawie podatkowym mechanizm i nie wykształcono jeszcze praktyki stosowania przepisów z nim związanych. Dodatkowo podstawy teoretyczne ulgi IP Box nie są jasno określone i jednoznaczne.

15 lipca 2019 r., po niespełna siedmiu miesiącach obowiązywania przepisów o IP Box, Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”, gdzie na 86 stronach dokumentu wyjaśnia najważniejsze wątpliwości. Nie dziwi więc fakt, że podatnicy tak chętnie korzystają z możliwości wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o Interpretację Indywidualną w zakresie IP Box.

Jak skorzystać z IP Box?

Niezbędnym elementem do skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Podatnik musi prowadzić ewidencję kosztów i przychodów spełniającą wymogi przepisów o IP Box. Ulga jest skierowana zarówno do twórców, jak i osób, które są współwłaścicielami lub też posiadaczami praw do korzystania z własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej.

Umowa przekazania praw autorskich musi zostać zawarta w formie pisemnej, w innym przypadku jest nieważna. Umowy zawierane ustnie nie stanowią wystarczającej podstawy do jednoznacznego określenia, że doszło do przeniesienia praw autorskich, a co za tym idzie – nie są podstawą do skorzystania z ulgi IP Box. Wątpliwości w tym zakresie rozwiała interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *