Zamknij

Przeniesienie własności – szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Przeniesienie własności – szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
Aktualności
6 kwietnia, 2017

Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego to szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Nie każdy podatnik może z niego skorzystać. Art. 66 Ordynacji Podatkowej można zastosować tylko w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zaległością podatkową, czyli w momencie przekształcenia się zobowiązania podatkowego w zaległość.

 

Tylko z inicjatywy podatnika

Chęć wszczęcia postępowania w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego leży tylko po stronie podatnika. To znaczy, że organ nie musi na nią przystać i ma prawo odmówić zawarcia umowy cywilnoprawnej o przeniesieniu własności nieruchomości bez obowiązku podania przyczyny swej odmowy w drodze postanowienia. Organ podatkowy musi bowiem także rozważyć funkcjonalność przenoszonej nieruchomości oraz możliwość jej skutecznego wykorzystania przez gminę.

 

Obustronne korzyści

Z drugiej strony, warto zauważyć, że procedura ta nie rodzi aż tak wysokich kosztów, jakie wystąpiłyby w wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a przenoszona nieruchomość może zostać spożytkowana przez gminę. Przykładowo nabyty budynek może zostać wykorzystany na świetlicę gminną, a grunt na boisko i plac zabaw dla dzieci. Koszt, który będzie trzeba ponieść to koszt wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz opłaty notarialne związane ze sporządzeniem aktu, który jest niezbędny do podpisania umowy między podatnikiem a organem podatkowym, ponieważ jest to umowa cywilnoprawna. Podatnik zaś ma uregulowaną sytuację podatkową.

 

Zgoda organu

Stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego następuje w drodze decyzji wydanej przez organ podatkowy, na podstawie art. 66 § 5 Ordynacji Podatkowej, ponieważ samo zawarcie umowy cywilnoprawnej nie jest wystarczające. Za termin wygaśnięcia zobowiązania i uregulowanie zaległości podatkowej przyjmuje się dzień przeniesienia własności nieruchomości.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *