Zamknij

Korzyści z wdrożenia raportowania ESG dla firm nieobjętych dyrektywą CSRD

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Korzyści z wdrożenia raportowania ESG dla firm nieobjętych dyrektywą CSRD
Aktualności
31 stycznia, 2024

Od początku bieżącego roku do raportowania ESG (z ang. Environment, Society, Governance) zostaną zobowiązane przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników oraz spełniające jeden z dwóch następujących warunków: obrót netto > 40 mln EUR i/lub suma aktywów > 20 mln EUR. W 2025 roku takimi samymi wymaganiami objęte zostaną firmy z zatrudnieniem przekraczającym 250 osób. Z kolei MŚP notowane na giełdzie będą musiały dostosować się do regulacji w 2026 roku.

W kontekście ewoluującego krajobrazu biznesowego, gdzie zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna nabierają coraz większego znaczenia, istnieje szereg powodów, dla których firmy powinny rozważyć wdrożenie standardów ESG, nawet w przypadku, kiedy nie są jeszcze objęte dyrektywą CSRD.

Utrzymanie relacji biznesowych i nowe możliwości

Firmy objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego będą musiały dostarczyć szczegółowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu wartości, składającego się zarówno z dostawców, jak i klientów. Wpływ nowych regulacji rozciągnie się zatem daleko poza przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie. 

Właśnie dlatego przedsiębiorstwa, które chcą pozostać konkurencyjne i zachować swoją rolę w łańcuchu wartości większych firm, powinny rozważyć wdrożenie własnych praktyk związanych z raportowaniem ESG. Obejmuje to nie tylko wprowadzenie odpowiednich procedur i standardów wewnętrznych, ale także transparentność w zakresie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Taka proaktywna postawa nie tylko zwiększa szanse na utrzymanie istniejących relacji biznesowych, ale może również otworzyć drzwi do nowych możliwości współpracy.

Poprawa konkurencyjności firmy na rynku oraz łatwiejszy dostęp do finansowania

Kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social and Governance) stanowią dźwignię konkurencyjną dla organizacji, pozwalając im wyróżnić się na rynku. Zarówno konsumenci końcowi, jak i instytucje krajowe, unijne oraz międzynarodowe stały się świadome znaczenia tych kwestii i zwracają coraz większą uwagę na zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, wpływ społeczny, etykę i uczciwość w biznesie.

W rezultacie firmy nie są oceniane już wyłącznie na podstawie ich wyników ekonomicznych i finansowych. Równie ważnym czynnikiem jest stopień zaawansowania w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ma to wpływ na obraz firmy w oczach  klientów końcowych oraz całej sieci interesariuszy powiązanych takich jak pracownicy czy dostawcy. Zaangażowane społecznie organizacje przyciągają do siebie top talenty z rynku i zatrzymują tych najlepszych na dłużej.

Również banki i fundusze inwestycyjne oceniają klientów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Firmy, które nie spełniają kryteriów ESG, mają coraz większe problemy z pozyskaniem finansowania z banku. Z kolei inwestorzy coraz częściej wybierają do portfela podmioty w oparciu o ratingi ESG.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *