Zamknij

Szykują się zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Szykują się zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, iż w przeciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 224 decyzje inwestycyjne o wartości prawie 8 mld zł. W konsekwencji powstanie 3 559 nowych miejsc pracy. W sumie od początku funkcjonowania PSI wydano 680 pozytywnych decyzji o łącznej wartości 29 mld zł, co przełożyło się na prawie 12,5 tys. nowych miejsc pracy. Urzędnicy ministerstwa zapowiadają rozpoczęcie konsultacji nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zmiany obejmą m.in. kryteria jakościowe i terytorialne.

 
Polska Strefa Inwestycji powstała w czerwcu 2018 roku na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i zastąpiła mechanizm Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Obejmowały one 14 wydzielonych administracyjnie obszarów, na terenie których można było otrzymać preferencyjne warunki dla swojej inwestycji. W wyniku takiego podziału terytorialnego firmy zainteresowane inwestycjami miały do dyspozycji jedynie 0,08 proc. powierzchni kraju.

Powołanie do życia Polskiej Strefy Inwestycji przyniosło zwolnienia podatkowe dostępne na terenie całej Polski, które są przydzielane na czas określony. Przedsiębiorca, chcąc inwestować na danym terenie, musi zgłosić się do spółki zarządzającej daną strefą. Składa w niej odpowiedni wniosek, a jego projekt jest weryfikowany na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Do końca października 2020 roku 66 proc. inwestycji znajdowało się już poza obszarem działających wcześniej SSE.
 

Zmiany w dobie Covid-19

W związku z pandemią koronawirusa do Polskiej Strefy Inwestycji wprowadzono kilka zmian ułatwiających korzystanie ze zwolnień podatkowych. Jedną z nich było wydłużenie okresu wsparcia dla firm w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo uporządkowano zapisy odnoszące się do korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej oraz doprecyzowano definicje zakładu i przedsiębiorcy. W wyniku zmian beneficjenci mogą m.in. zaliczać koszty leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji.

Przedstawiciele MRPiT deklarują dalsze wsparcie inwestorów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. W tym celu opracowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom. Trwają także prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która trafi do konsultacji międzyresortowych. Według zapowiedzi, nowelizacja będzie zawierać zmiany w kryteriach jakościowych, na podstawie których udzielane jest wsparcie. Dodatkowo inwestycje mają być bardziej ukierunkowane na obszary słabiej rozwinięte, szczególnie w miastach średniej wielkości, które tracą funkcje społeczne i gospodarcze, oraz na Polskę Wschodnią.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *