Zamknij

Ostatni dzwonek dla innowatorów w ramach „szybkiej ścieżki”

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ostatni dzwonek dla innowatorów w ramach „szybkiej ścieżki”

W związku z końcem perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w nowym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już tylko z pięciu konkursów o łącznej puli w wysokości ponad 900 mln zł. Do największych niespodzianek należy uruchomienie kolejnej edycji niezwykle popularnej „szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 PO IR), która skierowana jest do małych, średnich i dużych firm oraz konsorcjów ze wszystkich województw poza Mazowszem. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

 
Dofinansowanie w ramach „szybkiej ścieżki” może być przeznaczone na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania gotowego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Planowany termin naboru to 22.03.2021 – 04.05.2021.

Projekty realizowane samodzielnie przez MŚP muszą obejmować koszty kwalifikowane w wysokości powyżej 1 mln zł, a te prowadzone przez duże firmy – powyżej 2 mln zł. Koszty prowadzenia badań można rozliczać w ramach kosztów wynagrodzeń, podwykonawstwa oraz kosztów bezpośrednich (odpisy amortyzacyjne, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej lub wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego, koszt utrzymania linii technologicznych, koszty usług obcych). Jednocześnie beneficjenci mogą rozliczyć takie koszty, jak wynagrodzenie kadry zarządzającej, delegacje czy koszty administracyjne w ramach kategorii „koszty pośrednie”, która jest wyliczana metodą ryczałtową jako procent od kosztów bezpośrednich bez kosztów podwykonawstwa.

Zachęcająco wygląda poziom możliwego dofinansowania, który waha się od 25 proc. w przypadku prac rozwojowych prowadzonych przez największych beneficjentów do 70 proc. w odniesieniu do badań przemysłowych realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców. Warto odnotować, iż w przypadku prac przedwrożeniowych, obejmujących badania rynku, opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługę rzecznika patentowego, testy i certyfikację, poziom dofinansowania wynosi aż 90 proc. dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Natomiast jednostki naukowe, działające w ramach konsorcjów, mogą uzyskać pełne pokrycie ponoszonych kosztów.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *