Zamknij

5 powodów nieprawidłowego ustalenia wysokości składki wypadkowej

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > 5 powodów nieprawidłowego ustalenia wysokości składki wypadkowej
Baza wiedzy
25 maja, 2020

Z naszego doświadczenia wynika, że składka wypadkowa jest często traktowana przez przedsiębiorstwa jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy, który nie podlega ścisłemu nadzorowi działów finansowych.

 
W rzeczywistości wysokość składki wypadkowej zależy od szeregu czynników i każdego roku może być inna. Jest to jedyna składka ubezpieczeniowa, którą ustala się indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Ale często robi się to błędnie. Tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje.
 

Powód #1 Nieznajomość specyfiki składki

Składka wypadkowa to jedyna składka w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, która jest zależna od wielu czynników i ruchoma. Oznacza to, że ustawodawca nie narzuca z góry jednakowej stawki dla wszystkich płatników, jak ma to miejsce w przypadku składki emerytalnej czy rentowej.  Składka wypadkowa jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem ryzyk występujących u danego płatnika składek.

Każda firma, która skutecznie minimalizuje występowanie zagrożeń i wypadków w środowisku pracy, płaci niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wystarczy raz ustalić wysokość składki – trzeba ją weryfikować co roku i to pod kątem wielu czynników.
 

Powód #2 Koszt poza kontrolą

Większość przedsiębiorców nie traktuje składki wypadkowej jako kosztu. Uznaje ją za stałą daninę na rzecz ZUS, przez co nie podlega ona tak ścisłej kontroli, jak inne koszty operacyjne.
 

Powód  #3 Brak zarządzania kosztem

Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że wysokością składki wypadkowej można zarządzać w takim samym stopniu, jak innymi kosztami operacyjnymi i zgodnie z prawem obniżać jej wysokość. Tymczasem firmy mogą zweryfikować obciążenia z tytułu składki wypadkowej i odzyskać nadpłacone środki nawet za 5 lat wstecz. Uzyskana kwota może być na tyle znacząca, że wpłynie na poprawę wyniku finansowego firmy.
 

Powód #4 Rozproszone kompetencje

Zazwyczaj składka wypadkowa znajduje się w obszarze kompetencji wielu działów, począwszy od działu BHP i HR, poprzez finanse i księgowość, a na dziale prawnym kończąc. Każdy z tych działów ma inne podejście do kwestii ubezpieczenia wypadkowego. Do ustalenia prawidłowej wysokości składki wypadkowej niezbędne jest uwzględnienie wszystkich perspektyw i ścisła współpraca każdego z działów.
 

Powód #5 Skomplikowany algorytm ZUS

Wpływ na wysokość stopy procentowej składki wypadkowej mają dane za trzy ostatnie lata. Pod uwagę bierze się rodzaj działalności według kodu PKD, liczbę ubezpieczonych, liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz liczbę i rodzaj wypadków przy pracy. Do ustalenia wysokości składki stosuje się złożony algorytm wyliczający cząstkowe kategorie ryzyka i ich średnią ważoną. Podstawą do ustalenia cząstkowych kategorii ryzyka jest średnia arytmetyczna wskaźników częstości, które są obliczane dla każdego roku. Prawidłowe stosowanie tego algorytmu przysparza przedsiębiorcom wielu problemów.
 
Więcej o składce wypadkowej w naszym raporcie.

POBIERZ RAPORT

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *