Wybierz stronę kraju
Zamknij

Koszty pracy

Sprawdź, jak możesz wygenerować oszczędności.

Home > Analizy i aktualności > Koszty pracy
Office, business tools with dollars and calculator on table

Firmy tracą na zawyżonej składce wypadkowej

Z analiz Ayming wynika, że jedynie 2 proc. przedsiębiorstw ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej na minimalnym poziomie dopuszczonym przez…
Więcej
składka wypadkowa
składka wypadkowa
Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności
Składka wypadkowa jest często traktowana przez firmy jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy, który nie podlega ścisłemu nadzorowi działów finansowych.   Przedsiębiorstwa…
Więcej
Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności
Nowe formularze ZUS skrócą okres przechowywania akt pracowniczych
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory druków ZUS pozwalające na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do…
Więcej
Nowe formularze ZUS skrócą okres przechowywania akt pracowniczych
Weryfikacja składki wypadkowej może obniżyć koszty operacyjne firm
Rosnące w ostatnim czasie koszty operacyjne mogą mieć negatywny wpływ na rentowność przedsiębiorstw. Część z nich decyduje się na podniesienie…
Więcej
Weryfikacja składki wypadkowej może obniżyć koszty operacyjne firm
Weryfikacja składki wypadkowej
Pomogliśmy dużej firmie z branży motoryzacyjnej w weryfikacji prawidłowości rozliczenia składki wypadkowej, uzyskując ponad 1 milion zł oszczędności.
Więcej
Weryfikacja składki wypadkowej
Co wprowadzenie PPK oznacza dla pracodawców i pracowników?
19 listopada prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), czyli o programie dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia długoterminowych oszczędności. Oznacza…
Więcej
Co wprowadzenie PPK oznacza dla pracodawców i pracowników?
System kafeteryjny jako część systemu motywacyjnego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, firmy coraz częściej decydują się na wprowadzenie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) systemu kafeteryjnego.…
Więcej
System kafeteryjny jako część systemu motywacyjnego

Zgłoszenie w ZUS zleceniobiorcy – absolwenta szkoły lub uczelni

Zleceniobiorcy – uczniowie i studenci do 26 roku życia – którzy kończą szkołę lub uczelnię tracą prawo do zwolnienia ze…
Więcej
Od kwietnia zmiana wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej
Nowy okres składkowy przyniesie większości przedsiębiorstw zmianę wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej. W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i…
Więcej
Od kwietnia zmiana wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej
Ayming prelegentem na III Forum Geologii i Górnictwa
W dniach 22 i 23 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się III Forum Geologii i Górnictwa. Ayming Polska wystąpiło…
Więcej
Ayming prelegentem na III Forum Geologii i Górnictwa
Zniesienie limitu 30-krotności zmieni sposób zatrudniania w firmach
Batalia o zniesienie limitu opłacania składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu progu tzw. 30-krotności nadal trwa. Po nowelizacji znacząco zwiększą się koszty…
Więcej
Zniesienie limitu 30-krotności zmieni sposób zatrudniania w firmach
Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (FP) a niskie wynagrodzenie
Obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach…
Więcej
Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (FP) a niskie wynagrodzenie
Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością
Obniżenie kwoty należnej PFRON, dofinansowanie do zatrudnienia lub, co najważniejsze, pozyskanie rzetelnego i lojalnego pracownika to realne korzyści dla pracodawców,…
Więcej
Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością
Jakie szykują się zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności?
Rozpoczęły się prace nad reformą orzecznictwa o niepełnosprawności. Zakończenie prac wyznaczono na koniec bieżącego roku. Jednym z ważniejszych pomysłów jest…
Więcej
Jakie szykują się zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności?