Zamknij

Dlaczego nie warto zwlekać z weryfikacją składki wypadkowej?

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Dlaczego nie warto zwlekać z weryfikacją składki wypadkowej?
Baza wiedzy
5 marca, 2020

Od Eisenhowera wiemy, że to co ważne, rzadko bywa pilne, a to co pilne, rzadko bywa ważne. Na co dzień ludzie skupiają się na wykonywaniu pilnych czynności. Tymczasem to zadania ważne, związane z długoterminowymi celami i strategią, w największym stopniu decydują o rozwoju biznesu. Do takich projektów zaliczymy weryfikację składki wypadkowej. Może on przełożyć się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa pracowników, ale też przynieść znaczące oszczędności i wpłynąć na wynik finansowy firmy.

 
W przypadku składki wypadkowej odkładanie sprawdzenia poprawności jej wyliczenia może wiązać się z utratą środków, których nie odzyskamy w późniejszym czasie. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot nadpłat z pięciu ostatnich okresów składkowych. Jak wynika z doświadczeń Ayming, czasem przedawnienie jednego okresu składkowego powoduje bezpowrotną stratę możliwości odzyskania kilkuset tysięcy złotych.
 

Co przyniesie weryfikacja składki wypadkowej?

Po pierwsze i najważniejsze, weryfikacja składki wypadkowej może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa pracowników. Dzieje się tak dzięki zidentyfikowaniu i zminimalizowaniu warunków zagrożenia występujących w środowisku pracy. Z perspektywy pracodawcy, zminimalizowanie wypadkowości krótkoterminowo redukuje koszty absencji i zastępstw, a długofalowo – obniża wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe.

Po drugie, pracodawca może wygenerować oszczędności, które zainwestuje w dowolny obszar działalności przedsiębiorstwa. Może nim być dalsza poprawa bezpieczeństwa pracowników lub efektywniejsze zarządzanie kosztami wynagrodzeń. Z analiz Ayming wynika, że działania podejmowane w kierunku identyfikacji i ograniczania czynników zagrożenia oraz liczby wypadków odpowiadają za 91 proc. oszczędności uzyskiwanych przez firmy z tytułu składki wypadkowej. Sama kategoria „warunki zagrożenia” odpowiada średnio aż za 65 proc. oszczędności.

W najbliższym czasie przedsiębiorców czeka kolejny wzrost kosztów pracy spowodowany chociażby wzrostem płacy minimalnej, zwiększonym apetytem płacowym pracowników czy wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Część z tych kosztów można pokryć dzięki oszczędnościom wygenerowanym za sprawą analizy składki wypadkowej. Dlatego weryfikacji poprawności jej wyliczenia nie warto przekładać na później.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *