Zamknij

Główne wyzwania przy prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Główne wyzwania przy prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości
Baza wiedzy
15 sierpnia, 2019

Podatek od nieruchomości może wydawać się nieskomplikowany. Niestety, pozornie prosta ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, regulująca kwestie podatku od nieruchomości, przysparza przedsiębiorstwom wielu problemów. Wynika to z faktu, iż jest ona bardzo mocno powiązana z innymi gałęziami prawa, takimi jak prawo budowlane i prawo cywilne. Sprawę utrudniają rozbieżności w interpretacjach przepisów przez różne organy podatkowe. Dlatego w przypadku podatku od nieruchomości ogromne znaczenie ma bieżące monitorowanie orzecznictwa sądów administracyjnych.

 
Z jakimi wyzwaniami mają do czynienia przedsiębiorstwa rozliczające podatek od nieruchomości? Oto najważniejsze z nich.

Opodatkowanie obiektów w podziale na kategorie podatkowe

Z doświadczenia Ayming Polska wynika, że przedsiębiorstwa mają spore trudności z właściwym ustaleniem podstawy opodatkowania obiektów w podziale na poszczególne kategorie podatkowe. Problemy wynikają przede wszystkim z różnego podejścia do tego zagadnienia przez służby techniczne i księgowe. Przykładowo, określenie podstawy opodatkowania budynku wyłącznie na podstawie projektu budowlanego jest niewłaściwe, ponieważ nie uwzględnia weryfikacji wysokości pomieszczeń zgodnie z wytycznymi ustawy podatkowej. Jak wskazuje prof. Leonard Etel, „jedynie fizyczny obmiar powierzchni budynków należących do podatnika jest wiarygodnym źródłem informacji, wynika to z faktu, iż nie ma bowiem żadnych wiarygodnych dokumentów, w których powierzchnia ta byłaby określona”[1].
 

Różne rozumienie pojęcia nieruchomości

Pojęcie nieruchomości, które stosuje się w ramach systemów podatkowych zazwyczaj różni się od tego występującego w prawie cywilnym. Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki, lokale, budowle i inne obiekty określone w przepisach podatkowych, bez względu na to, czy stanowią one nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego.
 

Częste zmiany przepisów podatkowych

Prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości wymaga bieżącego monitorowania zmian przepisów podatkowych zarówno w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jak i w ustawach pozornie niezwiązanych z podatkiem od nieruchomości, takich jak ustawa o transporcie kolejowym, ustawa Prawo budowlane czy ustawa o portach i przystaniach morskich. W ostatnich latach regulacje zmieniały się wielokrotnie, stwarzając przedsiębiorstwom szanse na weryfikację dotychczas uiszczanych opłat.
 

Rozbieżności w interpretacjach przepisów podatkowych

Gminy stanowią niezależne lokalne systemy podatkowe, które różnią się od siebie wysokościami stawek, zwolnieniami podatkowymi, formularzami deklaracji oraz interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Podejście do sposobu opodatkowania nieruchomości stosowane w jednej gminie może być zupełnie inne niż w drugiej.

Przedsiębiorstwo opłacające podatek od nieruchomości w dwóch różnych gminach nie może zakładać, że sposób opodatkowania właściwy w jednej gminie, będzie można zastosować w drugiej. Takie założenie niesie ryzyko popełnienia błędu, który może skutkować dla przedsiębiorstwa zarówno niedopłatami, jak i nadpłatami.

[1] Leonard Etel (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003 r.
 
Więcej w raporcie Ayming „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *