Zamknij

Podatek od nieruchomości w branży spożywczej

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Podatek od nieruchomości w branży spożywczej
Baza wiedzy
30 czerwca, 2020

Z raportu Ayming „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo” wynika, że 42% firm z branży spożywczej zawyża swoje zobowiązania podatkowe do gminy. W poniższym opisie przedstawiamy, gdzie mogą kryć się nieprawidłowości i na co w szczególności należy zwrócić uwagę.

 
W przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej występują duże powierzchnie gruntów niezabudowanych, oczyszczalnie ścieków, budynki przeznaczone do magazynowania (np.
materiału siewnego) czy do prowadzenia działalności przez specjalne działy produkcji rolnej. Taka różnorodność składników majątku niejednokrotnie skutkuje mylną kwalifikacją obiektów budowlanych do kategorii podatkowej.

Przedsiębiorstwa spożywcze często posiadają obszerne powierzchnie gruntów niezabudowanych, na których nie prowadzą działalności gospodarczej, ponieważ inwestycje są dopiero w planach lub grunty te stanowią pas zieleni odgradzający zakład od okolicznych zabudowań mieszkalnych. W tego typu przypadkach można zastosować odpowiednie ustawowe wyłączenie lub zwolnienie podatkowe.

Zdarza się, że firmy posiadają w składnikach swojego majątku budynki o specjalnym przeznaczeniu. Chodzi o budynki gospodarcze i te przeznaczone na składowanie np. materiału
siewnego. Występowanie tego typu obiektów budowlanych u przedsiębiorców pozwala na zastosowanie preferencji podatkowych w postaci niższej stawki lub zwolnienia z podatku.

Typowe dla branży spożywczej jest korzystanie z własnej oczyszczalni ścieków. Niewłaściwa
kwalifikacja poszczególnych elementów oczyszczalni ścieków i ich nieprawidłowe rozróżnienie
rodzi komplikacje, które w konsekwencji powodują zawyżenie podstawy opodatkowania. Takie obiekty należy traktować w sposób zindywidualizowany. W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (Sygn. akt SK 48/15) niezwykle istotne jest dokładne przeanalizowanie stanu faktycznego i odniesienie się do czterech ustawowych przesłanek składających się na definicję budynku, którymi są:

 • trwałość związania z gruntem,
 • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród
  budowlanych,
 • posiadanie fundamentów,
 • posiadanie dachu.

 

Najczęstsze nieprawidłowości

 • nieodpowiednie zakwalifikowanie gruntów niezabudowanych
 • niestosowanie preferencji podatkowych dla budynków o specjalnym
  przeznaczeniu
 • niewłaściwa kwalifikacja oczyszczalni ścieków

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *