Zamknij

Rozliczenie nowej inwestycji a podatek od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Rozliczenie nowej inwestycji a podatek od nieruchomości
Baza wiedzy
4 kwietnia, 2022

Prawidłowe rozliczenie nowej inwestycji, np. wznoszenie kolejnych budynków czy też tworzenie instalacji, ma istotny wpływ na późniejsze zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Jeśli przedsiębiorca dokona prawidłowego rozliczenia już na samym początku, uniknie ewentualnych nadpłat lub niedopłat w przyszłości. Należy mieć na uwadze, że skorygowanie nieprawidłowości po latach może być utrudnione.
 

Kwalifikując powstałe obiekty do opodatkowania, podatnicy zazwyczaj kierują się rodzajem z Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), do którego został przypisany dany środek. Warto już w na etapie rozliczania inwestycji zastanowić się na przyjmowanymi rozwiązaniami, ponieważ będą one kształtować przyszłe zobowiązania podatkowe.
 

Tworzenie środków trwałych

Wyodrębnienie środków trwałych na podstawie przepisów podatkowych i KŚT oraz ustalenie wartości początkowych środków trwałych z uwzględnieniem kosztów pośrednich jest procesem bardzo złożonym. Wymaga zgromadzenia danych oraz informacji od wielu podmiotów, np. generalnego wykonawcy, kontrahentów czy wielu działów spółki. Konieczne jest m.in. przyporządkowanie właściwych wartości początkowych do poszczególnych środków trwałych stanowiących podstawę do wyliczenia wartości odpisów amortyzacyjnych, jak również przyporządkowanie odpowiednich stawek amortyzacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
 

Rozliczenie nowej inwestycji – na co zwrócić uwagę

Na etapie tworzenia środków trwałych warto zwrócić uwagę na:

  • relacje pomiędzy budynkami a instalacjami stanowiącymi ich wyposażenie (jeden czy wiele środków trwałych?),
  • podział wartości pomiędzy urządzenia a ich części budowlane,
  • bardzo szeroką definicję budynku wynikającą z orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • położenie linii kablowych – np. w kanalizacji kablowej.

 Autor: Natalia Ochab-Pazdan, Starszy konsultant w Ayming Polska
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *