Zamknij

Ulga B+R w nowej odsłonie – część III

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ulga B+R w nowej odsłonie – część III
Baza wiedzy
19 grudnia, 2017

Przepisy przedstawione w pierwszej i drugiej części cyklu nie zamykają katalogu zmian w ustawie o innowacji. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi obszarami, które przyjęły nowy kształt po nowelizacji ustawy.

 

Zawężenie możliwości odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów współpracy między przedsiębiorstwami przy realizacji projektów B+R wyłącznie do współpracy z jednostkami naukowymi

Zmiana ta jest jedyną niekorzystną zmianą w dotychczasowym ustawodawstwie. Ulga na innowacyjność funkcjonująca w 2017 roku pozawalała przedsiębiorcom na włączenie do kosztów kwalifikowanych kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych oraz nabycia wyników badań naukowych od dowolnego podmiotu, jednostki naukowej albo innego przedsiębiorstwa. Po wejściu w życie nowych przepisów, do kosztów kwalifikowanych zaliczyć będzie można jedynie koszty współpracy z jednostką posiadającą status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311).

W praktyce często zdarza się, że w niektórych obszarach badawczych jednostki naukowe nie świadczą usług konsultacyjnych albo nie posiadają doświadczenia, które byłoby istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dotyczy to w szczególności wysoko specjalistycznych gałęzi przemysłu, w których pionierami są pojedyncze firmy, a nie jednostki naukowe. Jest to więc niekorzystna zmiana, która może odebrać przedsiębiorcom możliwość wyboru z kim chcą współpracować. Nowelizacja ustawy daje więc przedsiębiorcom możliwość odliczenia kosztów zleconych usług badawczych. Jednocześnie ogranicza ona grono wykonawców tych usług do jednostek naukowych.

 

Rozciągnięcie ulgi B+R na przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)

Jest to zmiana, która znacząco zwiększa korzyści dla przedsiębiorców prowadzących działalność w SSE. W 2017 roku ta grupa przedsiębiorstw, ze względu na zwolnienia podatkowe związane z działaniem w SSE, nie miała możliwości korzystania z ulgi na B+R. Dzięki dużej ustawie o innowacyjności mogą one zyskać możliwość odpisania kosztów kwalifikowanych, które nie będą występować w kalkulacjach określających wysokość dochodu zwolnionego z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy sprawia więc, że ulga na badania i rozwój staje się dostępna dla większej grupy odbiorców niż dotychczas.

Wprowadzone od stycznia 2018 roku zmiany zakładają, że ulga na badania i rozwój pozytywnie wpłynie na rozwój innowacyjności w Polsce. Nowa forma zachęty podatkowej tworzy większe możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu zasobów firmy.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *