Zamknij

Dane PARP: Zaledwie 1,1% firm w Polsce prowadzi prace B+R

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Dane PARP: Zaledwie 1,1% firm w Polsce prowadzi prace B+R
Komunikaty prasowe
20 września, 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już po raz piąty prezentuje „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskaźnik dojrzałości innowacyjnej”. Z raportu wynika, że zaledwie 1.1% firm deklaruje prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Najczęściej wymienianą barierą jest brak wystarczających środków finansowych. Firmy, które decydują się inwestować w obszar B+R, najczęściej korzystają zasobów własnych lub sięgają po dotacje unijne i instrumenty zwrotne.

Według raportu PARP, zaledwie 1,1% przedsiębiorstw w Polsce zadeklarowało prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. W kontekście kwot wydawanych na ten cel, 44% firm realizujących projekty B+R wydaje na nie od 100 tys. do 0,5 mln zł.

Z  badania wynika również, że aż 73,3% podmiotów nie podejmuje działalności innowacyjnej, ponieważ nie posiada wystarczających środków finansowych. Eksperci Ayming Polska wskazują, że podobne zjawisko można zaobserwować analizując najnowszy raport firmy.

W raporcie „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyspiesza rozwój biznesu” również pochyliliśmy się nad kwestią barier dla rozwoju innowacyjności biznesu w Polsce. Według naszych danych, na brak środków finansowych wskazało 42% ankietowanych. To o ponad 30% mniej niż według danych PARP  – komentuje Magdalena Wiśniewska, Senior Innovation Consultant, Ayming Polska. – Różnica wynika z profilu badanych w obu inicjatywach prób. PARP analizował dane ogółu przedsiębiorstw w Polsce, zaś nasz raport dotyczył firm z branż stricte innowacyjnych. Być może omawiana rozbieżność wynika z faktu, że przedsiębiorstwa z sektorów, w których innowacje wpisują się w kulturę strategiczną, są bardziej skłonne wydzielić określoną część budżetu na rozwój lub poszukać środków na zewnątrz.  

Jak firmy finansują innowacje? Własne zasoby, dotacje i coraz częściej ulgi podatkowe

Według raportu PARP, w roku 2022, podobnie jak w 2021, głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej firm były ich własne zasoby. Prawdopodobnie ze względu na zmianę perspektywy funduszy UE zmalał udział innowacyjnych przedsiębiorstw korzystających z dotacji (2021: 58%, 2022: 46,8%). Równolegle odnotowano ponad 3-krotny wzrost udziału firm (2021: 4,2%, 2022: 13,2%), które są gotowe finansować innowacje z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

Ekspertka Ayming podkreśla, że choć wzrost firm korzystających z ulg proinnowacyjnych jest dobrym prognostykiem, to ogólny poziom świadomości co do wykorzystania zwrotów podatkowych cały czas jest niski.

– Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często firmy nie wiedzą, że prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Dlatego nawet nie myślą o zwrocie nadpłaconego podatku dochodowego z tytułu poniesionych na nie kosztów  – mówi Magdalena Wiśniewska, Senior Innovation Consultant, Ayming Polska. – W świetle ustawy o podatku dochodowym, na bazie której rozlicza się ulgę B+R, preferencja przysługuje firmom prowadzącym działania innowacyjne już w skali przedsiębiorstwa – dodaje.

Jeśli zastanawiacie się czy ulga B+R przysługuje również Waszym firmom, zapraszamy do zapoznania się z tekstem na temat skutecznej weryfikacji innowacyjnego potencjału przedsiębiorstwa.

Link do pobrania naszego raportu znajdziecie poniżej:

Od liczb do innowacji. Jak CFO przyspiesza rozwój biznesu

 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *