Zamknij

Ulga B+R

Małymi krokami do większej innowacyjności

download
Cover image - Ulga B+R

Raport Ayming Polska opisuje korzyści
i wyzwania związane z rozliczaniem ulgi B+R oraz zawiera praktyczne wskazówki, jak w sposób pełny
i prawidłowy zidentyfikować działalność badawczo-
-rozwojową w firmie.

Raport został opracowany na podstawie wywiadów z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi B+R oraz naszych własnych doświadczeń. W kompleksowy sposób przedstawia proces rozliczania ulgi B+R – od identyfikacji działań badawczo-rozwojowych po przygotowanie się na okoliczność czynności sprawdzających lub kontroli skarbowej. Dzielimy się w nim praktycznymi przykładami i case studies, dzięki czemu firmy zainteresowane skorzystaniem z ulgi B+R będą mogły w przystępny sposób dogłębnie poznać jej mechanizm.

Wśród firm, które choć raz rozliczyły ulgę B+R:

97%
ocenia ją pozytywnie
61%
uważa, że jej największą zaletą jest generowanie oszczędności
47%
przeznacza odzyskane środki na dalsze inwestycje

Z raportu dowiesz się m.in.:

  •  jak w pełny i prawidłowy sposób zidentyfikować działalność badawczo-rozwojową?
  •  w jaki sposób prowadzić ewidencję kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R?
  •  jak powinno wyglądać dokumentowanie działań badawczo-rozwojowych?