Zamknij

Automatyzujesz produkcję? Skorzystaj z ulgi robotyzacyjnej

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC innowacji > Automatyzujesz produkcję? Skorzystaj z ulgi robotyzacyjnej
ABC innowacji
6 września, 2023

Celem ulgi robotyzacyjnej jest wzrost konkurencyjności polskich firm. Ta preferencja podatkowa ułatwia przedsiębiorcom inwestowanie w zakup robotów i automatyzację procesów produkcyjnych. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Odliczenie od dochodu

Ulga umożliwia odliczenie od dochodu dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodu, związanych z wydatkami na robotyzację. Jest to jedyna z ulg proinnowacyjnych, która ma ograniczony okres obowiązywania. Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi na robotyzację, możesz wziąć pod uwagę jedynie wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Kto może skorzystać z ulgi robotyzacyjnej?

Z ulgi robotyzacyjnej mogą skorzystać wszystkie firmy – bez względu na wielkość czy branżę oraz formę prawną. Rozliczą ją zarówno płatnicy CIT jak i PIT. Rozwiązanie jest skierowane głównie do firm produkcyjnych, które chcą zrobotyzować proces produkcji.

Co można rozliczyć w ramach ulgi robotyzacyjnej?

W przypadku ulgi robotyzacyjnej kosztem kwalifikowanym w danym roku podatkowym jest odpis amortyzacyjny, a nie całkowita cena robota.

Preferencja dotyczy tylko zakupu nowych robotów. Warto zainteresować się ulgą na robotyzację, jeżeli Twoja firma już posiada albo planuje zakupić środki trwałe, które spełniają definicję robota przemysłowego. Wymagane kryteria to m.in.:

  • automatyczne sterowanie;
  • programowalność;
  • posiadanie trzech stopni swobody;
  • wymiana danych w formie cyfrowej;
  • zintegrowanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym firmy.

Często zakup robota wymaga wyposażenia stanowisk w urządzenia służące zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy, a także systemy służące do zdalnego zarządzania czy monitorowania. Dlatego w katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi robotyzacyjnej znajdują się:

  • wydatki poniesione na maszyny i urządzenia funkcjonalnie związane z robotami;
  • niezbędne wartości niematerialne i prawne;
  • szkolenia;
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego (leasing operacyjny nie kwalifikuje się do rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację ze względu na brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorcę).

Ulga na robotyzacje łączy się z ulgą B+R

Przedsiębiorcy mogą także sięgnąć po inne instrumenty wsparcia, aby wygenerować dodatkowe środki na zakup nowego sprzętu. Wiele firm wykorzystujących roboty przemysłowe w codziennej pracy prowadzi także działalność badawczo-rozwojową, czyli wprowadza nowe lub ulepsza dotychczasowe produkty, procesy czy usługi. W związku z tym przysługuje im ulga B+R, która pozwala odliczyć od podatku dochodowego nawet 200 proc. kosztów kwalifikowanych.

Autorka publikacji

Magdalena Wiśniewska, Starszy Konsultant B+R, Dział Innowacji, Dotacji i Ulg B+R

Ulga robotyzacyjna

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *