Zamknij

Trzy nieoczywiste korzyści z prac badawczo-rozwojowych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC innowacji > Trzy nieoczywiste korzyści z prac badawczo-rozwojowych
ABC innowacji
28 lipca, 2023

Ulga B+R to nie tylko niezwykle atrakcyjna preferencja podatkowa. To również otwarcie możliwości budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, tworzenia partnerstw na różnych poziomach oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy.

Innowacyjna kultura organizacyjna

Angażowanie pracowników w projekty B+R stymuluje ich kreatywność i motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań. To także okazja do rozwoju umiejętności i wiedzy, co zwiększa ich zaangażowanie oraz satysfakcję z pracy.

Działania nad projektami B+R często wymagają stworzenia interdyscyplinarnych zespołów. Nierzadko wiąże się to z miękkim przejściem od typowo silosowego modelu organizacji, w stronę strumieniowego przepływu wiedzy i kompetencji – zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników poza ramami wyznaczonymi przez dział, departament, do którego są przypisani. Dodatkowo taka sytuacja sprzyja budowaniu więzi między pracownikami, wzmacniając zdrowe relacje w zespole. Wspólny cel innowacyjnego projektu może prowadzić do zwiększenia zaufania, poprawy komunikacji i w rezultacie bardziej efektywnej pracy zespołowej.

Nowe partnerstwa

Korzystanie z ulgi B+R otwiera możliwość realizowania projektów badawczo-rozwojowych, co w praktyce często prowadzi do tworzenia nowych partnerstw. Współpraca ta może mieć zarówno charakter krajowy, jak i międzynarodowy. Wiele firm decyduje się na takie działania, chcąc uzyskać dostęp do najnowszych technologii, rozwiązań czy specjalistycznej wiedzy.

Podjęcie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi czy uczelniami pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, co zazwyczaj przynosi obopólne korzyści. Nowe perspektywy, nieszablonowe podejścia do problemów, a nawet możliwość połączenia sił w celu stworzenia nowych produktów czy usług, to jedynie nieliczne przykłady pozytywnych skutków takiej współpracy.

Jest to szczególnie cenne w sektorach zaawansowanych technologii, gdzie dynamika rozwoju jest kluczowa, a udział w międzynarodowych projektach badawczych daje szansę na stworzenie produktów o wysokim poziomie innowacyjności. Ponadto partnerstwa te mogą skutkować wzrostem prestiżu i wiarygodności firmy, a to z kolei przyciąga inwestorów.

Budowanie pozytywnego wizerunku

Realizacja projektów B+R dająca możliwość rozliczenia Ulgi B+R jest katalizatorem do zwiększania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Proaktywne działania w tym obszarze odgrywają kluczową rolę w kreowaniu pozytywnego obrazu organizacji skupiających się na przyszłości.

Nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania przyciągają nowych klientów – zwłaszcza w społeczeństwie coraz bardziej świadomych konsumentów.

Angażowanie się w prace badawczo-rozwojowe przyciąga również utalentowanych pracowników, zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności, w pracy nad innowacyjnymi projektami. Takie podejście wzmacnia zespół i przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Autor publikacji:

Kamil Szymak, Konsultant Dział Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming 

Ulga na badania i rozwój

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *