Zamknij

EIC ACCELERATOR FUND – są wytyczne dla nowej inicjatywy Komisji Europejskiej

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > EIC ACCELERATOR FUND – są wytyczne dla nowej inicjatywy Komisji Europejskiej

22 lipca 2019 r. Europejska Rada ds. Innowacji opublikowała w formie wytycznych główne zasady funduszu EIC, będącej częścią inicjatywy ACCELERATOR. Fundusz jest przełomowym pomysłem Komisji Europejskiej, realizowanym przy wsparciu grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To pierwsza tego typu interwencja na poziomie UE w bezpośrednie inwestycje kapitałowe w połączeniu z dotacjami (finansowanie mieszane).

 
ACCELERATOR oferuje inwestycję kapitałową dla małych przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić swoje innowacyjne produkty na rynek. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji lub połączenia dotacji z finansowaniem kapitałowym w celu szybkiego i skutecznego zwiększania efektu skali. Finansowanie przyspieszające, które ma za zadanie wspierać projekty charakteryzujące się wysokim ryzykiem, jest dostępne do łącznej kwoty 17,5 mln euro. Z kolei dotacje będą wynosić od 0,5 do 2,5 mln euro, a inwestycje kapitałowe – nawet 15 mln euro.
 

Kapitał dla innowacji

Fundusz zapewnia kapitał dla firm z potencjalnie innowacyjnych obszarów (przełomowe technologie lub innowacje społeczne), przyczyniając się do wypełnienia luki między momentem powstania innowacji a absorpcją rynku. Głównymi zasadami funduszu są:

  • koncentracja na finansowaniu perspektyw wzrostu innowacyjnych przedsiębiorstw (brak finansowania dla konsorcjów czy jednostek naukowo-badawczych),
  • zróżnicowanie finansowania międzysektorowego, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych,
  • tworzenie wartości dodanej poprzez system połączeń z mentorami i specjalistycznymi ekosystemami,
  • monitorowanie inwestycji, wspieranie firm inwestycyjnych w kolejnych rundach podwyższenia kapitału oraz poszukiwanie wyjść z takich inwestycji.

 
Terminy i warunki wypłaty środków w postaci kolejnych transz (po osiągnięciu zdefiniowanych wcześniej kamieni milowych) będą negocjowane i zarządzane przez Komisję Europejską w zakresie dotacji oraz przez zarząd Europejskiej Rady ds. Innowacji (przy udziale EBI) w zakresie inwestycji kapitałowych. Transze finansowania pozwalają na działania przedsiębiorstwa aż do osiągnięcia oczekiwanego etapu. W miarę możliwości fundusz będzie współinwestować z innymi podmiotami, takimi jak VC.

 

Wsparcie dla politycznych priorytetów KE

Uruchomienie mieszanego wsparcia dla start-up’ów wiąże się z koncentracją pilotażu ACCELERATOR na priorytetach politycznych Komisji Europejskiej, które określono jako kapitałochłonne. Tym samym dofinansowanie przewidziano głównie dla innowacji w obszarze czystej energii, zaawansowanej inżynierii, nauk przyrodniczych, technologii cyfrowych
i kosmicznych, mobilności i innowacji społecznych.

Fundusz EIC będzie wspierał różne formy przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym deep-tech, tj. technologie zawierające komponent prac badawczo-rozwojowych z interakcjami pomiędzy różnymi dziedzinami naukowymi. Inwestycja kapitałowa w innowacyjne przedsiębiorstwo przewidziana jest w perspektywie długoterminowej, obejmującej od 7-10 lat do maksymalnie 15 lat zwrotu z inwestycji. KE nie określa na obecnym etapie poziomów zwrotu, co będzie badane indywidualne dla każdego przypadku. Celem Rady ds. Innowacji jest osiągnięcie „wpływu inwestycji” w miejsce maksymalizowania zwrotu z inwestycji.

Również strategia wyjścia będzie rozważana jednostkowo, biorąc pod uwagę specyfikę każdego biznesplanu, branży, jak również osiągnięcia kamieni milowych w kontekście rozwoju firmy. Strategie wyjścia obejmować będą IPO (pierwsza oferta publiczna), wykupy menedżerskie, sprzedaż wtórną lub likwidację.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *