Zamknij

Generalna umowa dystrybucyjna dla usługi kompleksowej (GUD-K)

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Generalna umowa dystrybucyjna dla usługi kompleksowej (GUD-K)
Generalna umowa dystrybucyjna dla usługi kompleksowej  (GUD-K)
Aktualności
12 kwietnia, 2015

 

W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost liczby dokonanych przez gospodarstwa domowe zmian sprzedawcy energii elektrycznej. Dotychczasowym głównym hamulcem rozpędzającym tę machinę była niechęć odbiorców do otrzymywania oddzielnych faktur: za przesył energii – od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz za produkt, którym jest energia elektryczna – od wybranego przedsiębiorstwa obrotu. Poza zaistniałą biurokracją często pojawiał się problem rat planowanych: w jaki sposób są one liczone a następnie w jaki sposób są rozliczane.

W wyniku dokonania zmiany sprzedawcy odbiorca otrzymywał stos faktur wystawionych na podstawie wartości szacunkowych, nierzadko z widocznymi błędami w stosowanych kalkulacjach. Rozbieżność pomiędzy zużyciem energii elektrycznej liczonym na fakturach dystrybucyjnych a późniejszym rozliczeniem z przedsiębiorstwem obrotu dochodziła nawet do kilkudziesięciu procent. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji Urząd Regulacji Energetyki wymusił na Operatorach Systemu Dystrybucyjnego wprowadzenie alternatywnego sposobu rozliczeń z klientami poprzez wprowadzenie tzw. generalnej umowy dystrybucyjnej dla usługi kompleksowej (GUD-K).

Podstawowym założeniem powyższego rozwiązania jest rezygnacja z indywidualnych rozliczeń za dostarczenie energii elektrycznej oraz sprzedaż energii jako towaru. Nowe zasady oznaczają podpisanie jednej kompleksowej umowy na dostawy energii elektrycznej, pomimo iż zgodnie z przyjętymi zasadami za obsługę odpowiedzialne pozostają dwa oddzielne podmioty. Powyższe zmiany prowadzą do osiągnięcia korzyści w dwóch kategoriach: pierwsza z nich dotyczy rezygnacji ze stosowania uciążliwej formy przedpłat, druga zaś wynika z uproszczenia poprzez zastosowanie w ramach rozliczeń jednej faktury.

Nowa forma rozliczeń obowiązuje od stycznia 2014 r. a jedynym do tej pory zauważonym zagrożeniem rozwoju umów GUD-K jest stosunkowo niewielka ilość uczestników rynku po stronie przedsiębiorstw obrotu.

Autor:

Tomasz Olszewski

Manager ds. Produktów Energetycznych

Alma Consulting Group Polska Sp. z o.o.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *