Zamknij

Gminy z uprawnieniami do walki ze skutkami koronawirusa

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Gminy z uprawnieniami do walki ze skutkami koronawirusa

Znamy już założenia rządowego projektu ustawy, który ma wprowadzić w życie elementy tzw. „tarczy antykryzysowej”. Aktualnie projekt przechodzi przez konsultacje społeczne. Sejmowe głosowanie nad przyjęciem proponowanych rozwiązań ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu (najprawdopodobniej w piątek 27 marca). Wśród nowych propozycji pojawiła się możliwość nadania specjalnych uprawnień gminom, które mogłyby wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 
 
Proponowane zmiany zawierają szereg rozwiązań podatkowych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego,
  • zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej,
  • ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem,
  • wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień,
  • wydłużenie okresu na złożenie informacji i o cenach transferowych (TP-R).

 

Gminy z nowymi uprawnieniami

W projekcie ustawy pojawiła się propozycja nadania gminom specjalnych uprawnień. Ustawodawca upoważnił lokalne organy prawodawcze do wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości za część roku 2020. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast uzyskali prawo do przedłużenia terminów płatności rat podatku w drodze zarządzenia. Uprawnienie to dotyczy rat podatku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Termin płatności może zostać przedłużony maksymalnie do 30 września bieżącego roku.
 

Komentarz Przemysława Smoczyńskiego, eksperta Ayming ds. prawa podatkowego

Organom gminnym pozostawiono dużą swobodę co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby móc wprowadzić okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Ustawodawca wskazał jedynie, iż zwolnienie może zostać przyznane przedsiębiorcom, „których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. W związku z tym to gminy będą decydowały, na jakich zasadach i w jakim zakresie przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tej preferencji.

W przypadku podatków dochodowych czy podatku VAT, zmniejszenie dochodów lub zmniejszenie obrotów firmy automatycznie pociągnie za sobą zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Natomiast kwota zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, który jest podatkiem majątkowym, nie jest zależna od bieżących dochodów spółki. W takiej sytuacji konieczność opłacenia często wielomilionowych danin lokalnych może być dla wielu przedsiębiorstw znacznym obciążeniem. W przypadku ogłoszenia przez firmę upadłości, straci też samorząd gminny. Wzrośnie stopa bezrobocia, a wpływy z podatku PIT i CIT (w częściach stanowiących dochody budżetu gminy) zostaną pomniejszone. Tym samym po stronie lokalnych organów podatkowych jest zarówno duża moc sprawcza, ale też odpowiedzialność.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *