Zamknij

Nowy podatek od powierzchni handlowych i biurowych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Nowy podatek od powierzchni handlowych i biurowych

Na początku lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów zaprezentowało propozycję zmian w ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Jedną z kilku zmian jest wprowadzenie zupełnie nowej daniny – podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski. Podatkiem mają zostać objęci właściciele nieruchomości komercyjnych (powierzchni handlowych oraz biurowych) o wartości przekraczającej 10 mln zł.

 

Bardzo interesującą kwestią jest sama konstrukcja nowego podatku. Z jednej bowiem strony jest to podatek dochodowy, gdyż kwota zapłaconej z tego tytułu daniny będzie odliczana od podatku PIT lub CIT. Z drugiej zaś, posiada on cechy podatku majątkowego – jego wysokość zależy od wartości posiadanego majątku (wysokość podatku będzie wynosiła 0,5 % wartości nieruchomości w skali roku).

Strona rządowa w uzasadnieniu do projektu wskazuje, iż wprowadzenie tego typu mechanizmu ma uszczelnić system podatkowy i przyczynić się do odbudowy bazy podatkowej, w szczególności w zakresie podatku CIT. Wskazuje się bowiem, że międzynarodowe korporacje, czy też fundusze inwestycyjne będące właścicielami nieruchomości komercyjnych, za pomocą rozbudowanych struktur przenoszą zyski ze swojej działalności do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych, jak np. Luksemburg, Holandia, czy Cypr. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, iż przedsiębiorcy powinni płacić podatki w kraju, w którym faktycznie uzyskują dochód, w tym wypadku w Polsce.

 

Konsekwencje nowych przepisów

Nowe przepisy ustawy o PIT i CIT z pewnością mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności ściągalności podatków. Wątpliwości mogą budzić natomiast założenia jakie stanęły u podstaw omawianego projektu. Zakłada się bowiem, że właściciele nieruchomości komercyjnych osiągają roczne zyski z wynajmu na poziomie przynajmniej 2,5% wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę realia rynkowe może okazać się jednak, że starsze obiekty lub te położone w gorszych lokalizacjach nie przynoszą dochodów na założonym poziomie. Podobnie może być w przypadku pustostanów, które generują jedynie koszty i nie przynoszą żadnego dochodu.

Nie jest też jasne czemu ustawodawca zdecydował się na objęcie nowymi regulacjami jedynie właściciel galerii handlowych i biur, nie obejmując innych obiektów komercyjnych jak np. hale magazynowe. Inną wątpliwą kwestią jest swoiste podwójne opodatkowanie. Właściciele budynków płacą już bowiem podatek od nieruchomości, który w przypadku tego typu obiektów jest znacznym obciążeniem. Pewne jest natomiast, iż konsekwencją zmian legislacyjnych może być zwiększenie ceny najmu powierzchni biurowych i handlowych, co zaś może mieć bezpośredni wpływ na ceny oferowanych towarów i usług.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *