Zamknij

Oszczędności w firmie w 2022 r.

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Oszczędności w firmie w 2022 r.
Aktualności
3 kwietnia, 2022

Obecnie wiele firm zmaga się niepewną sytuacją biznesową. Istnieją jednak rozwiązania, które pomogą im zabezpieczyć tegoroczny wynik finansowy oraz znaleźć oszczędności na pokrycie rosnących kosztów. Są nimi m.in. ulgi podatkowe dla innowatorów oraz weryfikacja opłat związanych z podatkiem od nieruchomości i składką wypadkową.

 
Po trudnym okresie związanym z pandemią, przedsiębiorcy w Polsce muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Z jednej strony mamy do czynienia z ogromną podwyżką kosztów operacyjnych (wysoka inflacja, drożejący kredyt, wzrost cen gazu, energii i ropy), a z drugiej – zmianami podatkowymi wynikającymi z Polskiego Ładu. Jednak firmy mają kilka możliwości, które pomogą im wygenerować oszczędności na bieżącą działalność.
 

Skorzystanie z ulg podatkowych na działalność B+R

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają nowe lub udoskonalają istniejące produkty, procesy czy usługi, mogą skorzystać z ulgi na badania i rozwój. Od 2022 roku uzupełniają ją nowe instrumenty – ulga na innowacyjnych pracowników, na robotyzację i na prototyp. Ulga B+R pozwala dwukrotnie odliczyć od podatku poniesione koszty kwalifikowane (np. koszty osobowe, zakupy materiałów i surowców, koszty wykorzystania aparatury badawczej). Podatnik ujmuje je najpierw jako koszt uzyskania przychodu, a następnie odpisuje 100 proc. tego samego wydatku od podstawy opodatkowania. Za rok podatkowy 2022 wysokość odliczenia kosztów osobowych sięgnie aż 200 proc.

W zależności od wielkości nakładów na działania B+R, oszczędności mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Najwyższa wysokość ulgi B+R, którą Ayming rozliczyła dla swojego klienta, to aż 32 mln zł.
 

Korekta CIT i PIT

Płatnicy PIT lub CIT, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe, mogą w dowolnym momencie złożyć korektę zeznania podatkowego w celu rozliczenia ulgi B+R do pięciu lat wstecz. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne w przypadku roku podatkowego 2018, w którym ulga B+R zaczęła obowiązywać w pełnym wymiarze i od tego momentu umożliwia odliczenie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Po złożeniu korekty przedsiębiorca otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w przeciągu kilku miesięcy.
 

Weryfikacja podatku od nieruchomości

Płatnicy daniny lokalnej mogą skorzystać z możliwości wygenerowania oszczędności dzięki weryfikacji prawidłowości rozliczeń z gminą. Z analiz Ayming wynika, że 44 proc. firm nadpłaca podatek od nieruchomości, co wynika z częstych zmian przepisów prawno-podatkowych i niewłaściwego określenia kategorii podatkowych. W przypadku największych podmiotów – tj. płacących więcej niż 3 mln zł podatku rocznie – odsetek ten wynosi aż 71 proc.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, przedsiębiorcy mają prawo złożyć korektę deklaracji podatkowej do 5 lat wstecz. Powinna ona zawierać aktualne dane odnośnie posiadanego majątku (grunty, budowle i budynki). Aby przygotować prawidłowy dokument, niezbędne są pomiary powierzchni użytkowych i inwentaryzacja majątku podatnika. Ayming posiada największe na polskim rynku doświadczenie w weryfikacji poprawności wyliczenia daniny lokalnej, w tym dla firm działających w wielu lokalizacjach.
 

Weryfikacja kosztu składki wypadkowej

Każdy przedsiębiorca może zweryfikować poprawność wyliczenia składki wypadkowej, która jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Ewentualne nadpłaty można odzyskać aż do pięciu lat wstecz. Częstym powodem zawyżenia zobowiązań są nieprawidłowe dane przekazane w informacji ZUS IWA, na przykład dotyczące liczby wypadków czy liczby osób ubezpieczonych.

Największy wpływ na wysokość składki wypadkowej mają panujące w zakładzie pracy warunki zagrożenia (np. hałas, pyły, mikroklimat zimny lub gorący). Prawidłowa i aktualna ocena środowiska pracy oraz zminimalizowanie warunków zagrożenia wpłynie na zmniejszenie obciążeń finansowych w przyszłości. Ayming jako pierwsza firma na polskim rynku wprowadziła usługę weryfikacji kosztów składki wypadkowej i z sukcesem wygenerowała milionowe oszczędności dla swoich klientów.


 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *