Zamknij

Plan budżetowy dla programu Horyzont na rok 2020

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Plan budżetowy dla programu Horyzont na rok 2020

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy na rok 2020 dla programu Horyzont. Określono w nim, w jaki sposób zostanie spożytkowana ostatnia i największa transza środków na finansowanie badań naukowych i innowacji. Rok 2020 jest ostatnim rokiem funkcjonowania programu w dotychczasowym kształcie. Od 2021 r. zastąpi go kolejny program ramowy – Horyzont Europa.

 
Przyjęty w grudniu 2013 r. program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej ramowy program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie i wytwarzania technologii, która będzie miała zdolność do stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego. Siedmioletni budżet Horyzontu 2020 wyniósł blisko 80 mld euro. Program składa się z następujących obszarów szczegółowych:

  • Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
  • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
  • Wyzwania społeczne (Societal Challenges).

Do czerwca 2019 r. Horyzont zapewnił przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP, dostęp do finansowania ryzyka o wartości 19,2 mld euro w ramach systemu na rzecz innowatorów (InnovFin). Ponadto program sfinansował 24 500 dotacji w łącznej wysokości 42,8 mld euro, z czego ponad 7 mld euro trafiło do sektora mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw.
 

11 mld euro na środowisko, AI i cyberbezpieczeństwo

Jak wynika z ogłoszonego planu budżetowego, Komisja Europejska zamierza skoncentrować się na mniejszej liczbie obszarów, które określono jako kluczowe. Chodzi o zmiany klimatu, czystą energię, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo i gospodarkę cyfrową. Łączna transza środków dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badaczy będzie wynosić 11 mld euro i jest największą roczną pulą przeznaczoną na realizację innowacyjnych działań.

KE przewiduje przeznaczenie 206 mln euro na przedsięwzięcia z zakresu przekształcania sektorów energochłonnych w konkurencyjny i niskoemisyjny przemysł, który w znaczny sposób zmniejszy swój ślad węglowy. Na rozwój i produkcję baterii następnej generacji zagospodarowano 132 mln euro, a na projekty dotyczące niszczącego wpływu plastiku na środowisko – 135 mln euro. Komisja Europejska przewiduje także wsparcie badań nad sztuczną inteligencją kwotą 396 mln euro oraz dofinansowanie rozwoju nowych możliwości walki z cyberprzestępczością kwotą 116 mln euro.

Ostatni rok funkcjonowania Horyzontu 2020 to także wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań i innowacji. Komisja zamierza przeznaczyć 550 mln euro na współpracę z krajami Afryki w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego, z Chinami w zakresie produkcji żywności, biotechnologii, energii, zasobów naturalnych i urbanizacji, a z Japonią i Kanadą w sprawach dotyczących energii odnawialnej.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *