Zamknij

PSI: zmiana przepisów od 1.01.2023

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > PSI: zmiana przepisów od 1.01.2023

W Dzienniku Ustaw (z dnia 30 grudnia 2022 roku) zostało opublikowane nowe rozporządzenie wykonawcze regulujące udzielanie zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku.

PSI – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorstw

 • Rozszerzono korzystne zasady ubiegania się o wsparcie dla reinwestycji. Chodzi o obniżenie o 50% minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych również dla małych i mikro-przedsiębiorców. Poprzednio było to możliwe wyłącznie dla dużych i średnich przedsiębiorców. Poprzez reinwestycje rozumie się inwestycję początkową polegającą na:
  • zwiększeniu zdolności produkcyjnej;
  • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego;
  • dywersyfikacji działalności.
 • Inwestorzy będą musieli wykazać, że nabyli aktywa trwałe (inne niż nieruchomości) w ramach nowej inwestycji na warunkach rynkowych. Bez znaczenia pozostaje czy nabyli aktywa od podmiotu powiązanego, czy też nie. Doprecyzowano, że zasada ta obejmuje również aktywa nabywane w formie leasingu finansowego.
 • Główna zmiana zasad korzystania z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) została wprowadzona w par. 9. Przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia z podatku opartego na nakładach inwestycyjnych dopiero począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu. Będzie ono obowiązywało do momentu wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania dopuszczalnej pomocy. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć rozliczanie zwolnienia w ramach PSI z pewnym opóźnieniem. Zmiana ta nie będzie jednakże dotyczyć zwolnienia podatkowego opartego na dwuletnich kosztach pracy nowozatrudnionych pracowników. Najczęściej ma to miejsce w przypadku branży IT czy centrów nowoczesnych usług dla biznesu).
 • Wprowadzono zmianę momentu uznania danego wydatku jako koszt kwalifikowany. Koszt środków trwałych będzie kwalifikował się do objęcia pomocą dopiero po ich ukończeniu i oddaniu do używania.
 • Zmiany nastąpiły także w kryteriach jakościowych. Doprecyzowano część zapisów, m.in. w kryteriach dotyczących tworzenia instalacji OZE, czy kryteriach dotyczących pracowników.

Nowe rozporządzenie wykonawcze będzie miało zastosowanie do wszystkich zwolnień podatkowych w ramach PSI udzielonych na podstawie wniosków o wsparcie złożonych od 1 stycznia 2023 roku z wykluczeniem:

 • inwestorów posiadających decyzje o wsparciu,
 • inwestorów, którzy złożyli wniosek o wsparcie do 31 grudnia 2022 roku.
Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *