Zamknij

„Szybka ścieżka” z ultrakrótkim terminem i większością dofinansowania dla MŚP

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > „Szybka ścieżka” z ultrakrótkim terminem i większością dofinansowania dla MŚP

NCBiR dość niespodziewanie ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 – „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Może stać się on dodatkową zachętą do nowych inwestycji, zwłaszcza dla MŚP.
Konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii w następujących zagadnieniach badawczych:

  • cyberbezpieczeństwo,
  • cyfryzacja przemysłu,
  • cyfrowe technologie kreacyjne (np. gry komputerowe).

W odniesieniu do wymogów formalnych, projekty dofinansowane w konkursie muszą wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 5 mln zł, z kolei maksymalna sięga 50 mln euro. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów znajduje się 645 mln zł, z czego aż 430 mln zł przeznaczono na projekty realizowane przez MŚP. Mogą być one prowadzone samodzielnie lub w konsorcjach z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami czy też z jednostkami naukowymi. Biorąc pod uwagę najnowsze dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, średnie co do wielkości przedsiębiorstwa cechuje niższa innowacyjność, a także niewielki nakład środków na projekty badawczo-rozwojowe w porównaniu do unijnej średniej. Dodatkowa szansa na dofinansowanie może stać się więc skuteczną zachętą do implementacji nowych rozwiązań, mających przyspieszyć procesy cyfryzacji i automatyzacji.

Pozostałe 215 mln zł w założeniu ma zostać przeznaczone na projekty realizowane samodzielnie lub w konsorcjach przez duże przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania każdorazowo uzależniony jest od wielkości przedsiębiorcy oraz od charakteru prowadzonych prac rozwojowych.

Harmonogram naboru do konkursu jest bardzo napięty, gdyż wnioski mogą być składane w terminie od 19 października do 4 listopada br. Równie szybko musi zostać także zrealizowany sam projekt, bo tylko do końca 2023 r.

Budżet: 645 mln zł

  • 430 mln zł – MŚP (77 mln zł dla Mazowsza, reszta dla pozostałych województw)
  • 215 mln zł – duże (38 mln zł dla Mazowsza, reszta dla pozostałych województw)

Dofinansowanie

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln euro

Harmonogram

  • Początek naboru: 19.10.2022
  • Zakończenie naboru: 04.11.2022, godz. 16.00

60 dni na ocenę wniosków i publikację listy rankingowej

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *