Zamknij

Tarcza już chroni. Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Tarcza już chroni. Z jakich form wsparcia można skorzystać?
Aktualności
2 kwietnia, 2020

Zakończyła się pełna ścieżka legislacyjna dla ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową. Przyjęte rozwiązania zapewne nie są w stanie ochronić przedsiębiorstw przed wszystkimi skutkami pandemii COVID-19, ale stanowią zestaw podstawowych ułatwień w pierwszych tygodniach nowej, kryzysowej rzeczywistości gospodarczej.

 
Na ten moment najważniejsze jest zapewnienie przez administrację rządową i samorządową bardzo sprawnego wdrażania przyjętych rozwiązań. Szybkie uruchomienie procedur i narzędzi, w tym informatycznych, jest obecnie kluczowe, aby dobrze przeprowadzić proces jak najpełniejszego wykorzystania „tarczy antykryzysowej”.  W dalszym ciągu przedsiębiorstwa oczekują nowych propozycji pakietów antykryzysowych. Poza złagodzeniem skutków pandemii COVID-19, powinny one umożliwiać jak najszybsze dostosowanie się firm do funkcjonowania w mocno zmienionym otoczeniu ekonomicznym i minimalizację strat biznesowych.
 

Rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej z podziałem na wielkość firmy

Małe firmy

 • pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia)
 • możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
 • możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • możliwość świadczenia usług na dowóz
 • dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • wakacje kredytowe
 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • przesunięcie płatności za media
 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Średnie firmy

 • współfinansowanie przez państwo postojowego
 • rozszerzenie programu gwarancji de minimis od BGK dla MŚP
 • możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
 • ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE
 • dofinansowanie 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • przesunięcie płatności za media
 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Duże firmy

 • większa dostępność kredytów
 • przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 • uelastycznienie przepisów rynku pracy
 • prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

 
Więcej szczegółów na stronie rządowej.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *