Zamknij

Wybrane zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Wybrane zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
Aktualności
15 stycznia, 2015

2015 rok wprowadza kilka zmian istotny z punktu widzenia przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Od 1 stycznia 2015 roku podwyżce uległo minimalne wynagrodzenie. W związku z tym, pracownik niepełnosprawny, który zarabia na najniższym poziomie płacy krajowej otrzyma w nowym roku 70 – złotową podwyżkę. Minimalna płaca wzrasta bowiem z 1680 zł do 1750 zł. Oznacza to również, że pracodawca otrzyma wyższą dopłatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w szczególności na niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym.

 

Jednakże należy zwrócić uwagę, że takie dofinansowanie z PFRON nie zawsze przysługuje. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy niepełnosprawny pracownik ma już ustalone prawo do emerytury. Innym powodem wykluczającym otrzymanie dofinansowania jest zaległość wobec Urzędu Skarbowego i ZUS lub zobowiązanie wobec PFRON na kwotę przekraczającą 100 złotych. Dofinansowanie nie jest możliwie również dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i nie osiągają wymaganego Ustawą o rehabilitacji wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kolejna zmiana dotyczy rekompensaty za dodatkowe koszty przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracę. Aktualnie nie jest już wymagane skierowanie takiej osoby do pracy z PUP. Co najważniejsze zwrot dodatkowych kosztów obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne, a nie jak dotychczas tylko tych pracowników zatrudnionych u pracodawcy, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.

Znowelizowana ustawa przewiduje również zmniejszenie refundacji do szkoleń pracowników niepełnosprawnych do wysokości 70% poniesionych wydatków (z limitem wynoszącym 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia) na osobę. Dotychczas refundacja taka wynosiła 80% poniesionych wydatków.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *