Zamknij

Wpłaty na PFRON

W obliczu rosnących kosztów operacyjnych, źródeł oszczędności można poszukać także wewnątrz organizacji, weryfikując wysokość wpłat na PFRON.

Home > Koszty pracy i środowiska pracy > Wpłaty na PFRON
photo-1545483656-1a34ae73add1

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 pracowników na umowę o pracę, 6% wszystkich zatrudnionych muszą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

Pracodawcy, którzy nie spełniają tego wymogu, mają obowiązek odprowadzać miesięczne wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wspieramy przedsiębiorstwa w obniżaniu wysokości wpłat na PFRON. Nasi eksperci pomagają w analizie możliwości uzyskania ulg z tytułu współpracy z Zakładami Pracy Chronionej.

Przedsiębiorca może zmniejszyć swoje zobowiązania o maksymalnie 50% kwoty należnej na PFRON dzięki ulgom uzyskanym od dostawców. Całkowite zniesienie obowiązku wpłat na PFRON jest możliwe po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

170
projektów obniżających zobowiązania PFRON
15 mln
zł uzyskanych oszczędności dla klientów
80%
skuteczności w uzyskaniu maksymalnych odpisów

 

Co oferujemy?

  • weryfikację poprawności rozliczeń z PFRON obejmujących wysokość należnych oraz faktycznie wykorzystanych ulg od dostawców w okresach przeszłych
  • weryfikację możliwości uzyskania ulg u obecnych dostawców
  • analizę możliwości uzyskania ulg przy zmianie dostawców w pożądanych sektorach zakupowych
  • wsparcie we wdrożeniu rozwiązań generujących ulgi do wpłat na PFRON
  • pomoc w weryfikacji osób z niepełnosprawnością już zatrudnionych w firmie

Co nas wyróżnia?

  • dokładnie opracowana i indywidualna strategia wdrożenia oszczędności przy minimalnym zaangażowaniu klienta
  • maksymalizacja wysokości uzyskanych oszczędności
  • autorski plan wdrożenia oszczędności, w którym Ayming przejmuje obowiązki koordynatora wdrożenia
  • praktyczna znajomość rynku Zakładów Pracy Chronionej
  • stały monitoring współpracy klienta z Zakładami Pracy Chronionej oraz wysokości rozliczeń z PFRON

Pobierz ulotkę