Zamknij

Ewidencja księgowa przy IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ewidencja księgowa przy IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco

Ewidencja na potrzeby rozliczania ulgi IP Box nie musi być prowadzona przez podatników na bieżąco – tak orzekł WSA we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 r., (sygn. I SA/Wr 170/20). Jest to kolejny wyrok, który potwierdza to stanowisko. Wcześniej w podobnej sprawie to samo stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 30 lipca 2020 r. (sygn. I SA/Go 115/20).
 

Sąd we Wrocławiu swoim wyrokiem uchylił indywidualną interpretację Dyrektora KIS ze stycznia 2020 r., w której organ uznał, że warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej 5-proc. stawki podatkowej jest prowadzenie ewidencji na bieżąco, tj. jeszcze przed skorzystaniem z uprawnienia. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i zakwestionował jego możliwość skorzystania z preferencji.

Sąd uznał, że pozbawianie podatnika uprawnienia tylko z uwagi na „termin” prowadzenia ewidencji jest bezpodstawne. W uzasadnieniu ustnym do wyroku podkreślono, że dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP, konieczne jest prowadzenie ewidencji w taki sposób, aby odzwierciedlała ona stan faktyczny i aby istniała możliwość ustalenia dochodów z kwalifikowanych praw (IP Box). Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy czy czasu prowadzenia tej ewidencji.
 

Komentarz Agnieszki Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru Podatków i Finansowania Innowacji

Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądów.  Jest ono oparte o literalne brzmienie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów oraz znajduje potwierdzenie w opublikowanych w lipcu 2019 r. Objaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących mechanizmu IP Box.

Wyrok daje szansę tym podatnikom, którzy ze względu na negatywne stanowisko Dyrektora KIS, prezentowane w licznych interpretacjach, nie skorzystali dotychczas z preferencji IP Box. Nadal mogą to zrobić, powinni w tym celu stworzyć odrębną ewidencję, a następnie złożyć korektę zeznania rocznego i rozliczyć IP Box.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *