Wybierz stronę kraju
Zamknij

Ewidencja księgowa przy IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ewidencja księgowa przy IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco
Baza wiedzy
22 września, 2020

Ewidencja na potrzeby rozliczania ulgi IP Box nie musi być prowadzona przez podatników na bieżąco – tak orzekł WSA we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 r., (sygn. I SA/Wr 170/20). Jest to kolejny wyrok, który potwierdza to stanowisko. Wcześniej w podobnej sprawie to samo stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 30 lipca 2020 r. (sygn. I SA/Go 115/20).
 

Sąd we Wrocławiu swoim wyrokiem uchylił indywidualną interpretację Dyrektora KIS ze stycznia 2020 r., w której organ uznał, że warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej 5-proc. stawki podatkowej jest prowadzenie ewidencji na bieżąco, tj. jeszcze przed skorzystaniem z uprawnienia. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i zakwestionował jego możliwość skorzystania z preferencji.

Sąd uznał, że pozbawianie podatnika uprawnienia tylko z uwagi na „termin” prowadzenia ewidencji jest bezpodstawne. W uzasadnieniu ustnym do wyroku podkreślono, że dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP, konieczne jest prowadzenie ewidencji w taki sposób, aby odzwierciedlała ona stan faktyczny i aby istniała możliwość ustalenia dochodów z kwalifikowanych praw (IP Box). Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy czy czasu prowadzenia tej ewidencji.
 

Komentarz Agnieszki Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru Podatków i Finansowania Innowacji

Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądów.  Jest ono oparte o literalne brzmienie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów oraz znajduje potwierdzenie w opublikowanych w lipcu 2019 r. Objaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących mechanizmu IP Box.

Wyrok daje szansę tym podatnikom, którzy ze względu na negatywne stanowisko Dyrektora KIS, prezentowane w licznych interpretacjach, nie skorzystali dotychczas z preferencji IP Box. Nadal mogą to zrobić, powinni w tym celu stworzyć odrębną ewidencję, a następnie złożyć korektę zeznania rocznego i rozliczyć IP Box.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.