Zamknij

Jak obniżyć podatek od nieruchomości?

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Jak obniżyć podatek od nieruchomości?
Baza wiedzy
9 stycznia, 2018

Obniżenie podatku od nieruchomości jest jednym ze sposobów na uzyskanie przez przedsiębiorstwo dodatkowych środków finansowych. Poniżej opisujemy dwie drogi, które umożliwią prawidłowe wyliczenie należnej daniny lokalnej i zidentyfikowanie ewentualnych nadpłat. 
 

Obniżenie podatku od nieruchomości poprzez prawidłową kwalifikację obiektów

Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały zdefiniowanie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jednak interpretacja wskazanych przepisów przysparza podatnikom sporo problemów, o czym świadczy chociażby liczba sporów między podatnikami a organami podatkowymi.

Sprawę komplikuje fakt, że Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w definicjach budynku i budowli odwołuje się do ustawy Prawo Budowlane. Przykładem jest definicja budowli zawierająca katalog obiektów, które należy opodatkować stawką 2% od ich wartości początkowej. Jednak samo nazewnictwo nie zawsze jest zgodne ze stanem faktycznym. Powoduje to często błędną kwalifikację obiektu budowlanego do celów podatkowych, a tym samym nieprawidłowe określenie wysokości podatku od nieruchomości. Oznacza to, że firmy mogą mieć nadpłaty w tym obszarze.

Punktem wyjścia może być właściwa kwalifikacja obiektów do poszczególnych kategorii podatkowych (grunty, budynki, budowle. To niekiedy prowadzi do obniżenia wartości należnego podatku od nieruchomości. Kolejnym krokiem jest odzyskanie podatku od nieruchomości poprzez złożenie korekty deklaracji.
 

Obniżenie podatku od nieruchomości poprzez weryfikację powierzchni użytkowej

W celu określenia wysokości płaconego przez przedsiębiorstwo podatku od nieruchomości konieczne jest uwzględnienie wielu zmiennych, m.in. powierzchni użytkowej budynków. Zdarza się, że powierzchnia użytkowa wykazana w podstawie podatku od nieruchomości jest określona na podstawie dokumentacji technicznej czy projektowej.

Książka Obiektu Budowlanego, Projekt Budowlany, dokumenty ewidencyjne, np. Księgi Wieczyste zawierają dane o powierzchni danego budynku, ale ich wykorzystanie do obliczenia podatku od nieruchomości nie zawsze jest właściwe. Informacje te często są niekompletne – niezaktualizowane o likwidacje bądź rozbudowy, jak również są sporządzane często do innych celów niż podatkowe. Dokładna definicja powierzchni użytkowej zawarta jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i to zgodnie z nią powinno się dokonać pomiarów.

Po szczegółowej weryfikacji powierzchni użytkowej może okazać się, że przedsiębiorstwo nadpłaca podatek od nieruchomości. Jeżeli powierzchnia użytkowa była przeszacowana, można ubiegać się o odzyskanie podatku od nieruchomości nawet do pięciu lat wstecz.

O tym, jak prawidłowo wykonać pomiary powierzchni do ustalenia wysokości podatku, piszemy w tym wpisie.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *