Zamknij

Dyrektywa CSRD: kogo i kiedy dosięgnie obowiązek raportowania niefinansowego?

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Dyrektywa CSRD: kogo i kiedy dosięgnie obowiązek raportowania niefinansowego?
Komunikaty prasowe
10 grudnia, 2022

Przyjęta przez Parlament Europejski Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) od 2024 roku zobowiąże duże firmy do raportowania niefinansowego. Ma to prowadzić do zwiększenia odpowiedzialność biznesu za zmiany klimatyczne. To również ważny krok w kierunku zeroemisyjności. Zielona transformacja firm może zostać wsparta nowymi programami dotacyjnymi, takimi jak np. europejski FENG, FEnIKS czy funkcjonującą już od ponad pięciu lat ulgą B+R. Zastosowanie synergii wszystkich dostępnych instrumentów to szansa na miliardowe wsparcie dla firm.

Obecnie pod obowiązek raportowania działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym podpadają jednostki interesu publicznego oraz emitenci papierów wartościowych.

Nowa dyrektywa CSRD dot. raportowania niefinansowego zobowiąże wkrótce także podmioty prywatne do sprawozdawczości w zakresie ESG. W pierwszej kolejności, obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób. W następnych latach obejmie zaś podmioty z sektora MŚP. Kolejną zmianą ma być ujednolicony standard raportowania. Ma on pozwolić na większą rzetelność w przywoływaniu wyników, a w efekcie przeciwdziałać będzie  tzw. greenwashingowi.

Dyrektywa CSRD sprawi, że firmy będą musiały realizować założenia ustawy dwutorowo – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska. – Z jednej strony konieczne będzie podjęcie konkretnych działań, z drugiej – raportowanie osiągniętych wyników, takich jak zmniejszenie śladu węglowego czy podniesienie efektywność energetycznej.

Dla wielu przedsiębiorstw, jak podkreśla ekspertka, będzie oznaczało to duże zmiany w obszarze rachunkowości i finansów. Następstwem mają być również modyfikacje procesów produkcyjnych i podejmowanie nowych projektów i działań. W tym sensie dyrektywa może stanowić dobry bodziec do zbadania energochłonności swojej firmy. W praktyce projekty zwiększające efektywność energetyczną często wpisują się w działalność badawczo-rozwojową i mogą być kwalifikowane do rozliczenia ulgi podatkowej na B+R.

Dyrektywa CSRD: MŚP w zasięgu

Oddziaływanie dyrektywy od 2024 będzie znacznie szersze, gdyż dotknie pośrednio także mniejsze podmioty z sektora MŚP. W procesie analizy całego łańcucha dostaw i cyklu życia swoich produktów, duże podmioty będą oczekiwały od swoich kontrahentów szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktów czy ich śladu węglowego.

Wskazujemy na jeszcze jeden skutek wejścia dyrektywy.

Dyrektywa dotknie małe i średnie przedsiębiorstwa znacznie szybciej, niż wskazywałyby na to przepisy.  Inwestorzy znacznie chętniej będą dobierać do swoich portfeli spółki, które mają opracowaną strategię ESG – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

Miliardowe dotacje na „zielone inwestycje”

Dostępność  zewnętrznego finansowania pomoże firmom w zielonej transformacji. Przedsiębiorcy już niebawem będą mogli skorzystać np. ze środków z europejskiego programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

Realizowane projekty będą mogły uzyskać finansowanie w ramach tzw. wsparcia modułowego, obejmującego kilka kategorii Programu FENG. W ramach modułu „Zazielenienie przedsiębiorstw” firmy będą zobowiązane do uwzględnienia w swojej działalności aspektów środowiskowych – tłumaczy Maria Leszczyńska, Manager ds. Dotacji i Stref Inwestycyjnych w Ayming Polska.

W odniesieniu do wspomnianego modułu, dofinansowaniem objęte mogą zostać projekty związane z ekoprojektowaniem, przeprowadzaniem ocen środowiskowych i cyklem życia produktu. To dodatkowa zachęta do kontynuacji drogi ku zrównoważonemu biznesowi, bądź impuls do jej podjęcia dla polskich firm.

W ramach FENG przewidziany został także nowy instrument – kredyt ekologiczny. Łączy on finansowanie bezzwrotne w formie dotacji i dłużne. Skorzystać z niego mogą MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji oraz spółki o średniej kapitalizacji z udziałem banków komercyjnych. Mechanizm ten ma wspierać transformację energetyczną przedsiębiorstw. W jego ramach będzie można sfinansować modernizację infrastruktury oraz wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów i usług. W powiązaniu ze zmianą procesów ma to umożliwić redukcję zużycia energii – komentuje Maria Leszczyńska.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy planujący zielone inwestycje będą mogli skorzystać także programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska). W odwodzie pozostają również środki rządowe z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Funduszu Modernizacyjnego.

ESG jako szansa dla biznesu

Temat ESG w Polsce jest często podejmowany i dyskutowany z perspektywy zagrożeń. Rzadziej szans czy biznesowych trendów i potrzeb – podkreśla Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik. Dobrze opracowana i realizowana strategia w obszarze ESG powinna przynieść nie tylko korzyści natury wizerunkowej, ale także finansowe – dodaje ekspertka.

Firmy dokonujące zmian dotyczących usług, produktów oraz prowadzenia działalności, m.in. w obszarze cyrkularności czy OZE, staną się bardziej konkurencyjne.

Konieczność redukcji śladu węglowego czy dążenie w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego może być katalizatorem nowatorskich pomysłów. To z kolei może przełożyć się zarówno na rozwój poszczególnych podmiotów i branż, jak i całej polskiej gospodarki.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *