Zamknij

Sektor spożywczy stoi przed wielką szansą. Nowe dotacje i ulgi przyśpieszą innowacje i rozwój lokalnych poducentów 

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Sektor spożywczy stoi przed wielką szansą. Nowe dotacje i ulgi przyśpieszą innowacje i rozwój lokalnych poducentów 
Woman farmer putting tomatoes in box on eco farm. Gathering autumn crop of vegetables. Farming, gardening. Harvest time
Komunikaty prasowe
15 września, 2022

Branża spożywcza od lat stanowi silną gałąź polskiej gospodarki, a rodzimi producenci żywności to ważni gracze na światowych rynkach, znajdujący się w czołówce państw Unii Europejskiej. Jedną z przyczyn tego sukcesu jest nieustanne opracowywanie nowych produktów oraz wdrażanie nowych technologii do ich produkcji. Obecna rewolucja żywieniowa napędza popyt na zdrowsze diety, w tym alternatywy dla mięsa i nabiału. Aby być jej częścią, firmy spożywcze potrzebują dodatkowego finansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Z pomocą przychodzi program rządowy Nutritech oraz ulgi proinnowacyjne.

 
Według danych GUS w 2020 r. w Polsce działało 1274 firm spożywczych zatrudniających ponad 49 pracowników. Ich wspólnym osiągnięciem jest czwarta pozycja Polski wśród producentów żywności w UE, na co wskazuje raport europejskiej organizacji producentów żywności Food Drink Europe. Mocną stroną rodzimych przedsiębiorstw jest nie tylko wysoka jakość produktów i długa tradycja, ale także duży potencjał w dziedzinie innowacji i projektów B+R. To stawia je przed szansą na stanie się jednym z głównych beneficjentów dostępnych w Polsce mechanizmów finansowania działań badawczo-rozwojowych.
 

Granty rządowe na zdrowe produkty

W dobie postępującej rewolucji żywieniowej, łączonej z coraz większym zapotrzebowaniem na produkty ekologiczne oraz popytem na rozwiązania promujące ideę zrównoważonej produkcji, ważnym elementem wspierającym innowacje w branży spożywczej okazują się granty i dofinansowania. Jednym z nich jest powołany w tym roku program rządowy Nutritech. Do jego głównych celów zaliczymy zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia, a także wsparcie innowacji technologicznych dla tego sektora. Nabór wniosków na pierwszy konkurs, którego budżet wynosi 100 mln zł., upływa z dniem 30 września 2022 r.

Wsparcie jest przeznaczone dla projektów o wartości od 1 do 10 mln zł, które dotyczą prac przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych. MŚP i duże przedsiębiorstwa z sektora spożywczego mogą aplikować samodzielnie lub też jako konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Poziom dofinansowania waha się od 25 do 95 proc. w zależności od wielkości firmy oraz od rodzaju prowadzonych prac badawczych – wyjaśnia Maria Leszczyńska, manager ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Program Nutritech to nie jedyna szansa na zdobycie finansowania na projekty z branży spożywczej. Dostępny jest jeszcze grant rządowy w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polski, na który nabór funkcjonuje w trybie ciągłym. Można do niego zgłaszać projekty innowacyjne, których wartość wynosi co najmniej 7 mln zł oraz w efekcie których zostanie stworzonych przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. Wysokość grantu zależy od wielu kryteriów jakościowych, m.in. od lokalizacji inwestycji, i wynosi maksymalnie 15 proc. kosztów kwalifikowanych.
 

Rewolucja żywieniowa przyśpiesza

Na świecie od kilku lat trwa wyścig nie tylko na alternatywne produkty spożywcze, w tym roślinne czy laboratoryjne zamienniki mięsa, ale również na szukanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i ochronę planety. Najważniejsze praktyki zebrane zostały m.in. w raporcie „The Food Revolution” opracowanym przez Grupę Ayming. Wśród nich znajduje się program dedykowany produkcji roślinnych produktów mlecznych powołany w 2020 r. przez firmę Nestlé w kooperacji z uniwersytetami Afryki Subsaharyjskiej. Innym projektem jest akcelerator dla start-upów wykorzystujących big data w celu wspierania rolnictwa regeneracyjnego, produkcji zrównoważonej żywności i minimalizacji odpadów spożywczych, będący wynikiem kooperacji firmy Danone z Microsoftem.

Ciekawie prezentuje się światowy rynek mięsnych zamienników. Według badań firmy Nielsen w 2020 r. rynek roślinnych produktów w Polsce był wart ok. 441 mln zł, a rokrocznie rośnie nawet o 40 proc. Produkty wegańskie są z roku na rok coraz łatwiej dostępne na półkach największych sieci handlowych. Jednak konkurencja w tym obszarze jest dość duża, a dodatkową barierę stanowi niewystarczające finansowanie na projekty innowacyjne oraz niedobór specjalistów do ich prowadzenia.

Prace B+R w branży spożywczej są dość kosztowne, biorąc pod uwagę wynagrodzenia inżynierów oraz zakup odpowiednich materiałów i surowców. Dlatego tak ważne jest korzystanie z dostępnych ulg podatkowych, które odciążą budżety firm. Mogą one skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, która od 2022 r. jest jeszcze atrakcyjniejsza i pozwala na odliczenie do 200 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Prócz tego mamy nowe ulgi: m.in. na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na prototyp. Łącznie stanowią one rozwiązania komplementarne, tzn. sposób ewidencji kosztów kwalifikowanych jest zbliżony, zaś mechanizm ich działania polega na minimalizacji należnego podatku dochodowego – tłumaczy Tomasz Stańczyk, manager ds. ulg proinnowacyjnych w Ayming Polska.

Nie ma wątpliwości, że rodzimi producenci żywności zauważają potencjał biznesowy tkwiący w dietach roślinnych i reagują na trendy konsumenckie. Ważne jest, by umieli skorzystać z ulg i wsparcia, które ustawodawca przewidział dla ich działalności.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *