Zamknij

Energia zmian

Jak magazynowanie energii elektrycznej oraz innowacje wspierają dążenia Europy do neutralności węglowej?

Pobierz
Cover image - Energia zmian

Kurs na odnawialne źródła w obliczu wyzwań klimatycznych i geopolitycznych

Nagląca konieczność rozwiązania kryzysu klimatycznego napędza globalne zmiany w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla z produkcji energii. Szczególnie w Europie, dynamicznie zmieniający się pejzaż polityczny dodatkowo przyspiesza przestawienie na energię odnawialną.

Zmiany geopolityczne a bezpieczeństwo energetyczne

Trwający w Ukrainie konflikt i wykorzystywanie przez Rosję dostaw ropy i gazu jako narzędzia geopolitycznego zburzyło dotychczasowe status quo bezpieczeństwa energetycznego.

Spowodowało to ekonomiczne trzęsienie ziemi, zmuszając rządy do przemyślenia efektywnych strategii  w kontekście wycofywania się z paliw kopalnych.

Nowy kryzys energetyczny

Nowa sytuacja kryzysowa uwydatnia konieczność posiadania stabilnych krajowych sieci energetycznych.

Mimo osiągnięć w dziedzinie zarządzania siecią i technologii magazynowania energii, rozwój tego obszaru nadal przebiega wolno.

Głównym wyzwaniem jest fakt, że elektryczność zazwyczaj musi być wykorzystana natychmiast po wyprodukowaniu, co prowadzi do znaczących strat w procesie przesyłu i dystrybucji.

Magazynowanie energii elektrycznej wciąż kosztuje więcej niż jej wytworzenie, co spowalnia przejście na system energetyczny o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Przyszłość magazynowania energii odnawialnej

Magazynowanie energii to fundament stabilnych sieci elektrycznych bez emisji CO2 oraz kluczowa pomoc w redukcji strat wytworzonej energii.

Odgrywa również kluczową rolę w usługach pomocniczych, takich jak „black start” czy śledzenie obciążenia.

Magazynowanie może wspierać generację, transmisję, dystrybucję oraz zarządzanie energią przez konsumentów.