Zamknij

Nabory do FENG przewidywane na luty 2023

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Nabory do FENG przewidywane na luty 2023
Komunikaty prasowe
12 grudnia, 2022

Fundusze unijne to jeden z głównych instrumentów wsparcia innowacji dla przedsiębiorców w Polsce. Choć zainteresowanie tym instrumentem finansowania innowacji wzrasta, nadal plasujemy się poniżej średniej unijnej pod względem wysokości nakładów na badania i rozwój w porównaniu do PKB. Szansą na wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw na tle Europy są nowe konkursy organizowane m.in. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Pula dostępnych środków to prawie 8 mld euro. Już w lutym 2023 mają rozpocząć się nabory do FENG w ramach ścieżki SMART.

Szczegółowe kryteria naboru do programu FENG zostaną ogłoszone w połowie stycznia 2023 – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursach modułowych zostanie określona na poziomie 1 mln złotych w przypadku dużych przedsiębiorców. Progi nie będą miały jednak zastosowania w przypadku firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach całego programu przewidziano wsparcie w wysokości prawie 8 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to instrument finansowy będący kontynuacją takich programów, jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym celem programu jest wsparcie wzrostu innowacyjności oraz produktywności polskiej gospodarki. Realizacja działania ma polegać na tworzeniu silnej zachęty dla przedsiębiorstw do angażowania w działalność B+R. W ramach dostępnych środków firmy będą mogły sfinansować między innymi cyfryzację i zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wsparciem objęte mogą zostać także podmioty gospodarcze, które prowadzą działania związane z gospodarką cyrkularną.

Kluczowe różnice

Kwestie różnic pomiędzy FENG a poprzednimi programami wyjaśnia Maria Leszczyńska, Manager ds. Dotacji i Stref Inwestycyjnych, Ayming Polska.

Nowością w porównaniu do poprzednich programów, tj. POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) będzie tzw. podejście modułowe – a zatem możliwość sfinansowania w ramach jednego projektu modułów obejmujących zarówno działania badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji, jak i jednego lub kilku z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Ostatnie obejmują między innymi takie obszary, jak Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja, Kompetencje.

Kiedy nabory do FENG?

Nabory do konkursu „Ścieżka SMART” mają być prowadzone w trybie ciągłym, z alokacją środków w podziale na miesiące. Start zaplanowany jest na luty 2023.

– Zastosowanie naboru ciągłego umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie finansowania w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ogłoszenie startu konkretnego konkursu. To znaczne uelastycznienie dotychczasowej formuły naborów do programów dotacyjnych – komentuje Maria Leszczyńska.

FENG szansą na komplementarny rozwój gospodarki

Oferta Programu FENG skierowana została do przedsiębiorców, sektora nauki oraz konsorcjów przedsiębiorców, również tych z organizacjami badawczymi oraz podmiotami NGO. Kwalifikowane do wsparcia będą także instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe.

Program FENG to  szansa szczególnie dla podmiotów z sektora MŚP, które są szczególnie narażone na negatywny wpływ wzrastających kosztów prowadzenia biznesów i cięcia budżetowe na dodatkowe inwestycje. Według najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego ich nakłady na badania i rozwój są obecnie niewielkie.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *