Zamknij

FENG - fundusze unijne

Fundusze wspierające innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorców.

Home > Innowacje > Dotacje > FENG – fundusze unijne
christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Program FENG stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także na aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką. 

FENG wspomaga:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • wdrażanie innowacji
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa
 • sektor nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi
 • instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe

Na FENG składa się:

 • Ścieżka SMART

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa:

I nabór: 21.02 – 09.05.2023

II nabór: 15.05 – 30.06.2023

III nabór: marzec – kwiecień 2024

Projekty konsorcjów:

Nabór: 26.10.2023 – 09.01.2024

 • Kredyt technologiczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP):

Nabór: 23.03 – 31.05.2023

 • Kredyt ekologiczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mid caps:

I nabór: 06.06 – 17.08.2023

II nabór: 22.08 – 21.11.2023

Program jest realizowany w ramach 4 priorytetów.

 • Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,36 mld euro

Skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki

 • Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom – 2,65 mld euro

Środki przeznaczone na budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji

 • Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln euro

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

 • Priorytet 4: Pomoc techniczna – 160 mln euro

Środki na podnoszenie kompetencji, w tym wspieranie beneficjentów w realizacji projektów

Wsparcie w ramach FENG obejmuje 7 modułów:

 • Działania badawczo-rozwojowe
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja

Przedsiębiorcy uzyskują więc możliwość realizacji jednego lub kilku modułów w ramach jednego projektu.