Zamknij

Dofinansowanie na technologie wodorowe. Kto może skorzystać
z programu?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Dofinansowanie na technologie wodorowe
Aktualności
30 sierpnia, 2023

„Wodoryzacja Gospodarki” to rządowy program wsparcia polskich przedsiębiorców rozwijających technologie wodorowe. Jego głównym celem jest „stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru”.

Budżet przewidziany na realizację programu „Wodoryzacji Gospodarki” wynosi 1 109 778 000 zł, w tym:

 • 359 778 000 zł – dla bezzwrotnych form finansowania,
 • 750 000 000 zł – dla zwrotnych form finansowania.

Kto może skorzystać z programu i w jakiej formie?

Zgodnie z podstawowym założeniem program jest dedykowany inwestycjom w technologie wodorowe oraz infrastrukturę współtowarzyszącą. Szansę na udział w konkursie mają te przedsięwzięcia, które obejmują systemy:

 • wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej;
 • wykorzystania wodoru jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej);
 • zastosowania wodoru jako 4 substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii.

Jeśli chodzi o formy dofinansowania, może ono zostać udzielone:

 • w formie dotacji
 • równocześnie w formie dotacji i pożyczki.

Aby ubiegać się o wsparcie, należy wziąć pod uwagę dwa główne warunki:

 • poziom kosztów kwalifikowanych minimum 10 mln zł;
 • kwota pożyczki nie może przekroczyć 300 mln zł

Rodzaje przedsięwzięć:

W programie Wodoryzacji Gospodarki  przyjęte zostały następujące kategorie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:

Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru, np. instalacji produkujących:

 • wodór odnawialny;
 • niskoemisyjny wodór;

Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. instalację OZE, elektrolizer, podsystem buforowego magazynu wodorowego, instalację produkującą wodór, dedykowaną infrastrukturę do przesyłu/ dystrybucji wodoru, magazynowanie na miejscu, stacje tankowania wodoru wraz z mocami wytwórczymi.

Budowa infrastruktury wodorowej, np.:

 • budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru,
 • budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.

Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. infrastrukturę przesyłową wodoru, magazyny podziemne, magazynowanie skroplonego wodoru lub innego wraz z regazyfikacją i rozprężaniem, przekształcenie infrastruktury gazowej na wodorową.

Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu, np.:

 • w procesach energochłonnych,
 • do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
 • jako substratu w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku),

Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. magazyny wodoru, sprzęt, maszyny do realizacji procesów produkcji przemysłowej wykorzystujące wodór odnawialny lub niskoemisyjny (konieczne jest zapewnienie stosowania tylko wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego przez cały cykl życia inwestycji).

Terminy składania wniosków:

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia zaplanowany został przedział czasowy: od 1.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

Jeśli uważasz, że Twoje przedsięwzięcie wstępnie kwalifikuje się do naboru, zgłoś się do nas, aby porozmawiać o szczegółach związanych z udziałem w konkursie.  Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie realizowanego projektu.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *