Zamknij
La-Direction-Innovation-et-RD-catalyseur-de-la-valeur-de-demain-1920-650

B+R

Innowacje są podstawą transformacji firmy. Głównym wyzwaniem stojącym przed Działami B+R jest znalezienie równowagi między inwestycjami, szansami na przyszły wzrost, zakłóceniami i zmianami w ekosystemie. Ich siła tkwi przede wszystkim w zdolności do efektywnego zarządzania strategią innowacji i dostarczania metodologii, która przynosi wymierne rezultaty.

 

Działy B+R odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przyszłych produktów i usług. Wyższa kadra kierownicza uważnie obserwuje ryzyka związane z inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową, licząc na wzrost konkurencyjności i pojawienie się nowych szans na rozwój.

To na Działach B+R i Innowacji spoczywa odpowiedzialność za otwieranie przedsiębiorstwa na każdą zewnętrzną możliwość: udział w projektach badawczych opartych na współpracy, identyfikację przełomowych rozwiązań i nowe szanse rynkowe. W zakresie ich kompetencji leży także efektywna współpraca z innymi działami w firmie: marketingiem, operacjami, księgowością, produkcją, działem transformacji, IT i HR.

photo-1488229297570-58520851e868

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym prace badawczo-rozwojowe coraz silniej determinują długofalowy rozwój przedsiębiorstw i ich konkurencyjność. Mogą także przynieść znaczące oszczędności, jeśli firma skorzysta z dostępnych instrumentów podatkowych. Od 1 stycznia 2018 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości firmy oraz 150% wydatków w przypadku centrów badawczo-rozwojowych.

Skorzystanie z ulgi B+R wymaga odpowiedniego zidentyfikowania działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych, a także przygotowania prawidłowej dokumentacji. Każda z branż ma swoją specyfikę i w każdej projekty badawczo-rozwojowe mogą być realizowane na różny sposób.

Oprócz ulgi B+R przedsiębiorstwa mają dostęp do innych rozwiązań wspierających rozwój innowacyjności biznesu. Są to m.in.:

  • IP Box
  • dotacje i instrumenty zwrotne
  • wsparcie inwestycji

Ayming to partner dla Działów B+R, który pomaga w tworzeniu liczniejszych i lepszych innowacji.

Oferujemy wsparcie w rozliczeniu projektów badawczo-rozwojowych oraz w znalezieniu najlepszych zasobów i partnerów dla działalności B+R. Przeprowadzamy optymalizację procesów i oferujemy porady dotyczące dostępnych możliwości finansowania oraz form pomocy publicznej (ulgi podatkowe na badania i rozwój, IP Box, Horyzont 2020), które najlepiej pasują do działań badawczo-rozwojowych danego przedsiębiorstwa. Zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo wdrożenia oferowanych rozwiązań oraz wsparcie eksperckie po zakończeniu projektu.