Zamknij

Ile podatku od nieruchomości zapłacisz w 2019 roku?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ile podatku od nieruchomości zapłacisz w 2019 roku?
Aktualności
23 października, 2018

 

W porównaniu do 2018 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 1,6%. Wciąż trwają prace nad ujednoliconym dla całego kraju formularzem deklaracji m.in. na podatek od nieruchomości. Rządowy projekt ustawy został skierowany do Sejmu (data wpływu 25 września 2018 r.) przez Rządowe Centrum Legislacyjne.

 

Co nowe stawki w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców? Załóżmy, że przedsiębiorca podsiada następującą nieruchomość: powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności 20 000 m2 i powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą 10 000 m2. Za rok 2018 przedsiębiorca, przy założeniu maksymalnych stawek, zapłacił podatek w kwocie 2 079 000 zł. Za te same nieruchomości w roku 2019 będzie musiał zapłacić kwotę 2 158 800 zł , czyli o 34 300 zł więcej.

Zgodnie nowym obwieszczeniem Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2019 roku ustalone zostały na następującym poziomie:

od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;

 

od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Warto nadmienić, że określając wysokości stawek od gruntów, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Uwzględnia wówczas w szczególności ich lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Potrzebujesz wsparcia związanego z rozliczaniem podatku od nieruchomości? Napisz do nas.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *