Zamknij

Wpłaty na PPK można odliczyć w ramach ulgi podatkowej na badania i rozwój

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Wpłaty na PPK można odliczyć w ramach ulgi podatkowej na badania i rozwój
Aktualności
20 listopada, 2019

Wydana 7 listopada 2019 roku interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dopuszcza możliwość rozliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową wpłat dokonywanych na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Już w 2020 roku podatnicy zatrudniający powyżej 250 pracowników będą mogli odliczyć dodatkowe 1,5% od wynagrodzeń pracowników i współpracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową, poniesionych od lipca do grudnia 2019 roku.

 
W interpretacji wnioskodawca zadał pytanie, czy do kosztów osobowych kwalifikowanych do ulgi B+R można zaliczyć wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników i zleceniobiorców realizujących działalność badawczo-rozwojową, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym rzeczywistym czasie pracy pracownika i zleceniobiorcy w danym miesiącu, w części finansowanej przez Pracodawcę/Zleceniodawcę oraz w części finansowanej przez Pracownika/Zleceniobiorcę.

Organ przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, stwierdzając że odprowadzana przez Pracodawcę wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe stanowi należność z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wypełnia przesłankę do kwalifikacji tych kosztów do odliczenia w ramach ulgi B+R. Zasada ta obowiązuje zarówno dla wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i osób współpracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Jednocześnie organ stwierdził, że część PPK finansowana przez pracownika lub współpracownika nie podlega odliczeniu, ponieważ nie jest wymieniona w katalogu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej. Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Autor: Karolina Łukasik, Starszy Konsultant B+R w Dziale Innowacji, Ulg i Dotacji

Czytaj interpretację
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *