Zamknij
Full-Hero-Boardroom

CEO

W ostatnich latach cały krajobraz biznesowy został przemodelowany za sprawą rewolucyjnych, cyfrowych innowacji i nowych pomysłów na wzrost konkurencyjności. Miejsca pracy przechodzą transformację w każdym sektorze gospodarki. Rewolucja dotyczy nie tylko wiedzy i kompetencji, ale także relacji między pracownikami a pracodawcą.

 

Jeśli przedsiębiorstwo chce się rozwijać, musi nauczyć się funkcjonowania w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym. A to nakłada na kadrę zarządzającą nowe obowiązki i sprawia, że zmaga się z jeszcze większą liczbą wyzwań. Wśród nich znajduje się rewolucja cyfrowa oraz pojawianie się na rynku nowych graczy. Skala inwestycji technologicznych stale rośnie i wywiera wpływ na gospodarkę. W związku z tym CEO muszą weryfikować wykorzystywane modele zarządzania i powiększać zakres ekosystemów, w których działają w ramach coraz bardziej złożonego środowiska konkurencyjnego.

photo-1500021804447-2ca2eaaaabeb

Dyrektorzy zarządzający stoją obecnie przed bardzo trudnym i złożonym zadaniem. Ich celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmie i zbudowanie przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym nadzorze wyników finansowych i kontroli kosztów. W bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym należy inwestować w innowacje oraz szukać nieoczywistych obszarów oszczędności.

Obecnie najlepszymi narzędziami wspierającymi działalność badawczo-rozwojową są ulga B+R oraz dotacje unijne. Natomiast rosnące koszty operacyjne można obniżyć poprzez weryfikację poprawności rozliczenia ponoszonych wydatków. Zalicza się do nich podatek od nieruchomości, który firma co roku odprowadza do gminy, oraz składka wypadkowa, której wysokość zależy od tego, co dzieje się w firmie i jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika.

Można określić 10 kluczowych zagadnień, które stanowią centrum zainteresowania kadry zarządzającej, a także jej projekty strategiczne.

  1. Jednoczesne opracowanie strategii organicznego i zewnętrznego wzrostu
  2. Opracowanie modeli operacyjnych i skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi
  3. Przygotowanie się do odpowiadania na pytania dotyczące regulacji prawnych i fiskalnych w kontekście transgranicznym
  4. Zoptymalizowanie operacji i kontroli kosztów
  5. Wykorzystanie innowacji jako dźwigni wzrostu i produktywności, a także narzędzia budowania lojalności klientów
  6. Zapewnienie wzrostu finansowego, zysków oraz rentowności
  7. Rozwijanie atrakcyjności marki przedsiębiorcy
  8. Zwiększenie konkurencyjności produktów/usług
  9. Ponowne przemyślenie doświadczenia klienta
  10. Przyspieszenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa

 

Ayming to partner dla CEO, który pomaga osiągać lepsze wyniki z działalności operacyjnej.

Jesteśmy ekspertami w zakresie optymalnego prowadzenia działalności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje 3 kluczowe obszary, a nasze sprawdzone podejście do doradztwa operacyjnego pomaga organizacjom i ich pracownikom przyśpieszyć tempo i zakres rozwoju. Wspieramy kadrę kierowniczą w osiąganiu optymalnych i trwałych wyników operacyjnych w następujących dziedzinach:

Innowacje

Oferujemy wsparcie pozwalające przyśpieszyć tempo prac prowadzonych w ramach projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych dzięki ocenie stopnia zaawansowania projektów i znajdowaniu najlepszych zasobów i partnerów dla innowacji. Przeprowadzamy optymalizację procesów i oferujemy porady dotyczące dostępnych możliwości finansowania oraz form pomocy publicznej (Horyzont 2020, ulgi podatkowe na badania i rozwój, IP Box), które najlepiej pasują do działań badawczych danego przedsiębiorstwa.

Finanse

Nasza zdobyta w różnych obszarach i sektorach wiedza na temat podatków pozwala nam zmniejszać obciążenia podatkowe przedsiębiorstw związane z lokalnym opodatkowaniem.

Koszty pracy

Wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących wszystkie składniki wpływające na koszty pracy pracodawcy, w tym wysokość składek odprowadzanych do ZUS. Dzięki unikalnemu know-how oraz znajomości aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych umożliwiamy uzyskanie istotnych oszczędności oraz podjęcie działań prewencyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie najkorzystniejszych efektów finansowych w kolejnych latach.